Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren30114/4145/1819/23229/87
Studiegids

Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren

30114/4145/1819/23229/87
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Onderzoeksvaardigheden III: Partim Onderzoeksvaardigheden III
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Onderzoeksvaardigheden III: Partim Onderzoeksvaardigheden III
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Onderzoeksvaardigheden III: Partim Onderzoeksvaardigheden III afstandsleren
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Onderzoeksvaardigheden III.
Studieomvang: 2 studiepunten
Gewicht: 2,00
Totale studietijd: 50,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie50,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Onderzoeksvaardigheden III' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Onderzoeksvaardigheden III', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Derre Bart
Andere docenten: Van Lent Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2

Doelstellingen

Na het volgen van dit opleidingsonderdeel moet de student een onderzoeksontwerp kunnen selecteren en schrijven, de onderzoeksvragen van het project correct kunnen omschrijven en kernbegrippen nader bepalen, secundaire en tertiaire bronnen kunnen vinden, methoden en hulpmiddelen voorstellen voor de uitvoering van het project en de projectuitvoering faseren.
Dit opleidingsonderdeel dient als voorbereiding op het opleidingsonderdeel Bachelorproef.

Inhoud

 • Projectmanagement
 • Formuleren probleemstelling
 • Opstellen onderzoeksvraag (en subvragen)
 • Literatuuranalyse
 • Contextanalyse
 • Onderzoeksopzet


Begincompetenties

Eindcompetenties van het eerste en tweede jaar van het modeltraject Bedrijfsmanagement afstudeerrichting KMO-Management.
In geval van gelijktijdigheid:
voldoen aan de eindcompetenties van alle opleidingsonderdelen van het eerste en tweede modeltraject en gelijktijdig in het curriculum opnemen met alle opleidingsonderdelen van het derde modeltraject.

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan een onderzoek op een correcte wijze voorbereiden.

Indicatoren:

 • Beheerst de principes van projectmanagement en kan deze toepassen binnen een onderzoekscontext.
 • Kan een eigen onderzoeksontwerp selecteren en uitschrijven.
 • Kan een onderzoeksvraag formuleren.
 • Kan een onderzoeksstrategie bepalen.
 • Gaat methodologisch te werk, kan de wijze van uitvoering verantwoorden en kan eventuele lacunes in het onderzoek duiden.
 • Actualiseert zijn kennis
 • Gebruikt software op een correcte manier.

2. Kent methoden om relevante informatie te verzamelen

Indicatoren:

 • Kan methoden om informatie te verzamelen beschrijven.
 • Kan voor een bepaalde situatie de gepaste methode kiezen.
 • Is in staat om relevante secundaire en tertiaire bronnen te verzamelen.
 • Weet hoe algemene bibliotheekbronnen en algemene internetbronnen moeten worden gebruikt en geciteerd.

3. Kan zelfstandig werken

Indicatoren:

 • Ontcijfert gegevens en informatie op een zelfstandige manier
 • Komt afspraken na
 • Houdt rekening met opmerkingen en verwerkt deze correct
 • Geeft blijk van doorzettingsvermogen

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Afstandsleren, zelfstudie.

Begeleiding

Elektronische leeromgeving Chamilo.
Niet-verplichte contactmomenten worden via Chamilo gecommuniceerd.
De lector is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen via mail.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100%. De evaluatie van het onderzoeksvoorstel gebeurt door de promotor van de hogeschool. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld op inhoud en vorm. Ook het proces wordt beoordeeld.
  • periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenkans:
  • 100% individuele opdracht

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten