Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Strategie en Quality Management23224/4145/1819/1/76
Studiegids

Strategie en Quality Management

23224/4145/1819/1/76
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Strategie en Quality Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Derre Bart
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Strategie en Quality Management  biedt de studenten concrete handvaten om de principes van Quality Management  te kunnen toepassen en implementeren in een organisatie.
Uitgangspunt is dat Quality Management de performantie van een KMO op positieve wijze kan ondersteunen.
Om de toepassing en implementatie te kunnen realiseren:

 • Krijgt de student inzicht krijgen in de diverse theoretische benaderingen.
 • Weet de student hoe hij een keuze moet maken uit deze verschillende concepten, systemen en methodieken voor een bepaalde organisatie, dit ‘in alignment’ met de strategie van de organisatie.
 • Heeft de student inzicht in veranderingsmanagement om het gekozen concept, systeem of methodiek in praktijk te brengen.

Inhoud

1. Theoretische beschouwingen.

 • Inleiding in het concept ‘Integrale kwaliteitszorg’.
 • Bespreking van een aantal relevante kwaliteitssystemen, o.a.: EFQM, ISO9000, CAF, Balanced Scorecard, Servqual.
 • Bespreking van het concept ‘strategisch quality management’, o.a.: Quality Function Deployment (aansluiting bij marktonderzoek), ‘Voice of the Customer’, House of Quality.
 • Bespreking van het concept ‘operationeel quality management’, o.a.: ‘Voice of the proces’, Six Sigma verbeteringsmethodiek (DMAIC met aansluiting bij statistiek en ERP), PDCA-cyclus.
 • Stappenplan voor projectmatige probleemaanpak.
 • Interpersoonlijke vaardigheden om verbeteringen te sturen.

2. De keuzeproblematiek van Quality Management.

 • Bespreking van het groeimodel van Greiner.
 • Bespreking van het concept ‘strategische alignment van het kwaliteitsbeleid van een KMO’.
 • Stappenplan voor keuzeproces kwaliteitsbeleid –en systeem.

3. Quality Management en veranderingsmanagement.

 • Bespreking van het model van Kotter (aansluiting bij HRM).
 • Stappenplan voor uitwerken en implementeren van kwaliteitsprojecten.
 • Interpersoonlijke vaardigheden om veranderingsprocessen te begeleiden.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Onderzoeksvaardigheden I EN geslaagd of gedelibereerd voor Onderzoeksvaardigheden II EN (geslaagd of gedelibereerd voor Strategisch management OF geslaagd of gedelibereerd voor Strategisch en marketingmanagement) EN geslaagd of gedelibereerd voor Businessproject: strategische planning.

Begincompetenties

Eindcompetenties verworven in de opleidingsonderdelen Onderzoeksvaardigheden I (KM1) én Onderzoeksvaardigheden II (KM1) én Strategisch management (KM1) of Strategic management (KM1) én Businessproject: strategische planning (KM2).

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft inzicht in de diverse theoretische benaderingen van kwaliteitszorg in de bedrijfswereld en meer specifiek in KMO's.

Indicatoren:

 • Heeft een basisinzicht in het concept 'IKZ'.
 • Heeft een basisinzicht in de concepten van strategisch kwaliteismanagement, oa: QFD, VoC, House of Quality.
 • Heeft een basisinzicht in de concepten 'kwaliteit' en 'kwaliteitszorg'.
 • Heeft inzicht in de besproken kwaliteitssystemen.
 • Heeft een basisinzicht in de concepten 'strategisch en operationeel kwaliteitsmanagement.
 • Heeft een basisinzicht in de kwaliteitsnoden van groeiende KMO's op basis van het model van Greiner.
 • Heeft een basisinzicht in het concept 'Six Sigma'.
 • Heeft een basisinzicht in het veranderingsmodel van 'Kotter'.

2. Kan vertrekkende vanuit de analyse van bedrijfsprocessen een praktisch verbeterplan ontwikkelen.

Indicatoren:

 • Kan een praktisch verbeterplan ontwikkelen, toepassen en implementeren op basis van een case-study.
 • Kan kwaliteitsprojecten in KMO's op een professionele wijze ondersteunen.

3. Heeft inzicht in het identificeren van kwaliteitsnoden en ontwikkelen van kwaliteitsmodellen/methodieken en tools in functie van de strategie van het bedrijf.

Indicatoren:

 • Kan de diverse kwaliteitszorgsystemen -en technieken toelichten en toepassen op case-study.
 • Kan een strategiekaart en 'Balanced Scorecard', met bijzondere aandacht voor de kwaliteitszorgelementen, op basis van een case-study opstellen.

4. Kan projectmatig werken en beschikt over de nodige zelfsturende vaardigheden gericht op prestatieverbetering.

Indicatoren:

 • Kan planmatig en doelgericht aan een project werken binnen de gestelde tijdslimiet.
 • Heeft een 'kwaliteitsgerichte' attitude bij het werken in teamverband.
 • Kan bij zichzelf de vaardigheden herkennen die hem ondersteunen bij het uitvoeren van kwaliteitsprojecten.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege (12,00 uren)
Werkcollege (12,00 uren)
Zelfstudie (51,00 uren)

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
  • periode gebonden evaluatie:100 % schriftelijk
 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie: 100 % schriftelijk

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
De ondernemende organisatieVerplicht
 • Auteur: Luc Vandingenen, Jimme Keizer, Koen Smets, Bart Derre, Mathieu Weggeman
 • Uitgever: Pelckmans
 • ISBN-nr: 978-94-633-7073-8

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.

Studiekosten

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. ; Studenten kunnen indien gewenst zelf afdrukken.