Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Engels III23222/4145/1819/1/08
Studiegids

Beroepsgericht Engels III

23222/4145/1819/1/08
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Engels III
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Moenssens Sabine
Andere docenten: Ergünes Burcu
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De student zal, met grote leerbereidheid, inzet en doorzettingsvermogen verder werken aan het verbeteren van zijn/haar bekwaamheid en vaardigheid in Engels. De student toont zich betrokken bij taken en voert ze nauwkeurig uit, werkt systematisch en binnen de gegeven tijd; en reflecteert over doel en weg(en). Hij/zij kweekt de attitude tot levenslang leren door tijd en energie te investeren om fouten te verbeteren, geboden feedback te integreren en te streven naar kwaliteit.

De student bouwt verder op de competenties verworven in Beroepsgericht Engels II. De vaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven komen aan bod. De klemtoon ligt op Business English, vooral dan op het toepassen van de reeds eerder aangeleerde terminologie en vaardigheden.

Inhoud

 • Spreek- en schrijfvaardigheid o.a. rapporteren
 • Lezen en oefeningen bij teksten uit de wereld van het ondernemen.
 • Zakelijke woordenschat en grammatica (vooral specifieke moeilijkheden voor de non-native speaker) komen occasioneel aan bod.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF (geslaagd of gedelibereerd voor Engels EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels I) EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels II.

Begincompetenties

Eindcompetenties Engels, Beroepsgericht Engels I en Beroepsgericht Engels II.

Eindcompetenties (tekst)

1. Praktische kennis van het Engels in een beroepsgerichte context en situatie ( niveau ERK B2/C1).

Indicatoren:

 • Beheerst een beroepsspecifieke woordenschat en spraakkunst op niveau ERK B2/C1

2. Kan omgaan met informatie in het Engels in een bereoepsgerichte context en situaties (niveau ERK B2).

Indicatoren:

 • Is in staat beroepsgerichte teksten en documenten te begrijpen (niveau ERK B2/C1)

3. Kan schriftelijk en mondeling communiceren in het Engels in een beroepsgerichte context en situaties (niveau ERK B2/C1)

Indicatoren:

 • Kan op professionele wijze een bondig verslag schrijven (niveau ERK B2)
 • Kan een formeel beroepsgebonden gesprek voeren (niveau ERK B2/C1)Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Werkcollege met klassikale en individuele opdrachten, groepswerk en begeleid zelfstandig leren.

Begeleiding

Klassikale en individuele feedback bij oefeningen, opdrachten, testen en examens.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 40 %
  • periode gebonden evaluatie : 60 % mondeling examen
 • Tweede examenkans:
  • 20 % schriftelijk examen
  • 80 % mondeling examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Intelligent Business Coursebook Upper IntermediateVerplicht
 • Auteur: Tonya Trappe/ Graham Tullis
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-14-082-5601-5

Andere studiematerialen

Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Eventuele kopies: aantal pagina's * prijs bepaald door de HoGent
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - Eventuele kosten zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Intelligent Business. Coursebook. Upper Intermediate Business English - Reeds aangekocht voor Beroepsgericht Engels II
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Eventuele kopies: aantal pagina's * prijs bepaald door de HoGent
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - Eventuele kosten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Engels
IWETO-code: h570-Engelse taal- en letterkunde, H 360 Vreemde talenonderwijs