Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Frans IV23221/4145/1819/1/71
Studiegids

Beroepsgericht Frans IV

23221/4145/1819/1/71
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Frans IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Trypsteen Johan
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De student zal, met grote leerbereidheid, inzet en doorzettingsvermogen verder werken aan het verbeteren van zijn/haar bekwaamheid en vaardigheid in Frans. De student toont zich betrokken bij taken en voert ze nauwkeurig uit, werkt systematisch en binnen de gegeven tijd; en reflecteert over doel en weg(en). Hij/zij kweekt de attitude tot levenslang leren door tijd en energie te investeren om fouten te verbeteren, geboden feedback te integreren en te streven naar kwaliteit.
De student begrijpt vakgebonden teksten in het Frans; kent de basisprincipes van solliciteren en rekruteren en kan die ook in het Frans toepassen. De student leert vakoverschrijdend werken, zowel zelfstandig als in groepsverband en kan zowel mondeling als schriftelijk een zelfgekozen, vakgebonden item verduidelijken

Inhoud

 • Lectuur van en oefeningen bij optiegebonden teksten: ondernemen, rekruteren, solliciteren, ...
 • Woordenschat ivm de onderneming en sollicitatie. Rekrutering- en sollicitatiegesprek + evaluatie.
 • Voorbereiden en presenteren in groep van een optiegebonden, door de groepsleden gekozen dossier, schriftelijk en mondeling + evaluatie.
 • Occasioneel opfrissen van grammaticale knelpunten.

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans OF (geslaagd of gedelibereerd voor Frans EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans I) EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans II EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans III.

Begincompetenties

Partim Beroepsgericht Frans IV:
Eindcompetenties van Beroepsgerichte taaltraining Frans I en II, niveau ERK B1+/B2 (zie studiefiches)

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan omgaan met informatie in het Frans in een beroepsgerichte en gespecialiseerde (KMO) context en situaties (niveau ERK B2) (receptieve vaardigheden)

Indicatoren:

 • Is in staat beroepsgerichte en gespecialiseerde (KMO) teksten en documenten te begrijpen rond MVO (RSE) (niveau ERK B2)

2. Kan schriftelijk en mondeling communiceren in het Frans in beroepsgerichte en gespecialiseerde (KMO) context en situaties (niveau ERK B1+) (productieve vaardigheden)

Indicatoren:

 • Is in staat om zowel schriftelijk als mondeling informatie over beroepsspecifieke thema’s in verband met het opstarten van een bedrijf /en/of solliciteren in het Frans op een gestructureerde en verstaanbare manier uit te wisselen en te controleren (niveau ERK B1+)

3. Heeft internationaal bewustzijn, bezit interculturele competenties en kan zijn taal- en communicatieve vaardigheden in een internationale en of interculturele bedrijfs- en/of opleidingsgerichte context efficiënt toepassen (ERK B1) (receptieve vaardigheden en productieve vaardigheden)

 Indicatoren:

 • Kan met Franstaligen communiceren in een internationale/interculturele context (niveau ERK B1)
 • Kan mondeling en/of schriftelijk verslag uitbrengen over een internationaal/intercultureel project. (niveau ERK B1)Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Partim Beroepsgericht Frans IV :
Werkcollege met klassikale en individuele opdrachten, groepswerken, begeleid zelfstandig leren
Zelfstudieopdracht, presentaties, begeleide oefeningen, portfolio

Begeleiding

Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.Met vragen kan je steeds bij de lector terecht.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100 % permanente evaluatie (mondelinge presentatie, test woordenschat en grammatica, uitwisseling met andere hogeschool ) 
 • Tweede examenkans:
  • 100 % mondeling examen (open en gesloten vragen, vragen woordenschat en grammatica, mondelinge presentatie)

Boeken en syllabi

2. Syllabi
Beroepsgericht Frans IVVerplicht
 • Editie: 2018-2019

Andere studiematerialen

Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Kostprijs = aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent
Studiereis en/of extra muros activiteiten: Studie-uitstap naar Brussel; Kosten verbonden aan de studie-uitstap zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Beroepsgericht Frans IV - De syllabus wordt ter beschikking gesteld via de cursusdienst tegen de vastgelegde prijs per pagina.
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Kostprijs = aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent
Studiereis en/of extra muros activiteiten: Studie-uitstap naar Brussel; Kosten verbonden aan de studie-uitstap zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Taalpraktijk Frans en Engels,
IWETO-code: Engels III, H-570 Engelse taal- en letterkunde, H-360 Vreemde talenonderwijs, H-460 Franse taal- en letterkunde