Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business Software23218/4145/1819/1/66
Studiegids

Business Software

23218/4145/1819/1/66
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Business Software
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Business Software (English taught)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Madalijns Rudi
Andere docenten: Van Lent Wim
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Het olod Business Software heeft tot doel om studenten inzicht te geven in hoe een ERP-pakket (Enterprise Resource Planning) kan leiden tot een volledig geïntegreerd beheer (logistiek, commercieel, financieel, ...) van een organisatie.
De studenten krijgen een antwoord op de vraag hoe ze continue beheersing en verbetering van de verschillende bedrijfsprocessen kunnen inrichten.

Inhoud

 • ERP-pakket.
 • Bedrijfsprocessen.
 • CRM-pakket

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Business Process Management EN geslaagd of gedelibereerd voor Supply Chain Management.

Begincompetenties

Voldoen aan de eindcompetenties van de opleidingsonderdelen 'Business Process Management' en 'Supply Chain Management'.

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft kennis en inzicht in algemene en logistieke bedrijfsprocessen en in de documentstroom van een organisatie.

Indicatoren:

 • Heeft inzicht in algemene en logistieke bedrijfsprocessen (aankoopprocessen, verkoopprocessen, voorraadbeheer, magazijnbeheer, financieel beheer, …).
 • Heeft inzicht in de documentenstroom van een organisatie.

2. Heeft kennis en inzicht in algemene en logistieke bedrijfsprocessen en kan deze bedrijfsprocessen efficiënt beheren via een geïntegreerd softwarepakket.

Indicatoren:

 • Heeft inzicht in de opbouw en structuur van ERP software.
 • Heeft inzicht in de onderlinge relaties tussen de verschillende modules.
 • Heeft inzicht in de invloed van data- en informatie invoer op het gehele proces.
 • Heeft inzicht in de gegevensverwerking en aanpassing van gegevens.
 • Kan bedrijfsprocessen integreren in ERP-software.
 • Heeft kennis en inzicht in specifieke software op het gebied van logistiek en de mogelijkheden van deze programma’s.
 • Kan binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren.
 • Heeft inzicht in de opbouw en structuur van CRM software.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Werkcolleges

Begeleiding

Individuele studieproblemen kunnen met de lector besproken worden.

Evaluatie (tekst)

  Eerste examenkans:
  niet-periode gebonden evaluatie: 30 % business case waarbij in kleine groepjes een fictief productieproces doorheen de volledige order-to-cash cyclus in het ERP pakket opgebouwd wordt
  periode gebonden evaluatie: 70% examen met uitvoering op computer (binnen de opgegeven tijd moet je de opgegeven opdrachten correct en efficiënt uitvoeren)
  Tweede examenkans:
  100% examen met uitvoering op computer (binnen de opgegeven tijd moet je de opgegeven opdrachten correct en efficiënt uitvoeren)

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via de elektronische leeromgeving ter beschikking gesteld.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

IWETO-code: S189 organisatiewetenschappen, S190 bedrijfsbeleid, P175: Informatica