Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Competentie- en talentmanagement III23231/4145/1819/23229/50
Studiegids

Partim Competentie- en talentmanagement III

23231/4145/1819/23229/50
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Onderzoeksvaardigheden III: Partim Competentie- en talentmanagement III
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Praktijkervaring: Partim Competentie- en talentmanagement III
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Project Logistiek management III: Partim Competentie- en talentmanagement III
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Onderzoeksvaardigheden III.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,00
Totale studietijd: 25,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie21,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Onderzoeksvaardigheden III' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Onderzoeksvaardigheden III', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Van Wassenhove Tom
Andere docenten: De Jaegher Ann, Dierickx Isabelle, Van Biesen Karine
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar

Doelstellingen

De student verdiept zijn inzicht in zichzelf via een professioneel assessment en in zijn functioneren op de stageplaats.

Inhoud

Inzicht in competentie- en talentontwikkeling via een professioneel assessment center.

Begincompetenties

Raadpleeg de rubriek volgtijdelijkheid.

Voldoen aan de eindcompetenties van:

projecten II partim competentie- en talentmanagement II.Eindcompetenties (tekst)

1. De student kan reflecteren over zijn competentie- en talentontwikkeling en deze sturen, en hierbij de link leggen naar de stage (BM9)

Indicatoren:

 • de student kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn competenties en talenten
 • student kan vanuit dit inzicht reflecteren over zijn keuze stageplaats en de richting die hij wil uitgaan in zijn professionele loopbaan 

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Assessmentcenter, individuele gesprekken

Begeleiding

Individuele coaching

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • Niet-periode gebonden evaluatie: 100% 
  • Periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenskans:
  • 100% herwerking portfolio + individueel gesprek

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro