Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring23235/4145/1819/1/62
Studiegids

Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring

23235/4145/1819/1/62
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Ander opleidingsonderdeel na goedkeuring
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Zelfstudie75,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Wassenhove Tom
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar

Doelstellingen

Je wordt in de mogelijkheid gesteld om binnen de associatie, een opleidingsonderdeel dat verband houdt met jouw studierichting op te nemen.

Inhoud

De leerinhoud van het gekozen opleidingsonderdeel moet passen binnen de afstudeerrichting Kmo-management. Je gaat zelf op zoek naar een opleidingsonderdeel van jouw keuze, je neemt contact op met de studietrajectbegeleider van de faculteit waar het opleidingsonderdeel wordt verstrekt en je gaat na of je in aanmerking komt om in het opleidingsonderdeel in te stappen.
Indien dat zo is, wordt de keuze besproken met de coördinator van jouw afstudeerrichting.
Na goedkeuring door de departementsraad kan het opleidingsonderdeel worden gevolgd.
De wegingcoëfficiënt voor het cijfer behaald voor dit opleidingsonderdeel bedraagt onveranderlijk 3, ongeacht het aantal studiepunten voorzien voor het gevolgde opleidingsonderdeel.

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

De student moet vooraf de toestemming van de coördinator van de afstudeerrichting vragen.

Eindcompetenties (tekst)

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Begeleiding

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Evaluatie (tekst)

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Studiekosten

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.

Trefwoorden

Worden bepaald door de studiefiche van het te volgen opleidingsonderdeel.