Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Statistisch softwarepakket30131/4144/1819/23348/39
Studiegids

Partim Statistisch softwarepakket

30131/4144/1819/23348/39
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel ICT II: Data-analyse.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,00
Totale studietijd: 25,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie13,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'ICT II: Data-analyse' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'ICT II: Data-analyse', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Van Eynde Ruth
Andere docenten: Coppens Alexandra
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Studenten worden vertrouwd gemaakt met een statistisch softwarepakket. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken een statistisch softwarepakket in de praktijk van marketeer. De vaardigheden bij gebracht in dit opleidingsonderdeel zal de student nodig hebben in toepassingen i.v.m. marktonderzoek.

Inhoud

Werken met een statistisch softwarepakket
• Inbrengen van data in een statistisch softwarepakket
• Aanmaken van variabelen, bijhorende labels en formats
• Univariate en bivariate analyses

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

De courante mogelijkheden van een besturingssysteem kunnen benutten.
Kennis van de basistechnieken van een spreadsheet.
Indien de student nog geen elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet heeft is het sterk aan te raden de brugcursus 'Excel' te volgen.

Eindcompetenties (tekst)

Kan efficiënt werken met een statistisch softwarepakket [BM3].

Indicatoren:
• kan data inbrengen in een statistisch softwarepakket;
• kan variabelen, bijhorende labels en formats aanmaken;
• kan univariate en bivariate analyses uitvoeren en interpreteren;
• kan een enquête verwerken in een statistisch softwarepakket.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Begeleiding

Coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren.
De lector is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Gelegenheid tot feedback na het examen.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie: 100 % schriftelijk examen met uitwerking op de computer (binnen opgegeven tijd opdrachten correct kunnen uitvoeren)
 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie : 100% schriftelijk examen met uitwerking op de computer (binnen opgegeven tijd opdrachten correct kunnen uitvoeren)


 

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Onderzoek met SPSS en ExcelVerplicht
 • Auteur: Johan Smits en Ronald Edens
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-90-430-2169-2

Andere studiematerialen

Software: SPSS (via Apollo); 0 euro
Via Chamilo: Presentaties in PowerPoint, opgavebestanden oefeningen; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten