Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Spreadsheettoepassingen30130/4144/1819/23348/24
Studiegids

Partim Spreadsheettoepassingen

30130/4144/1819/23348/24
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel ICT II: Data-analyse.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'ICT II: Data-analyse' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'ICT II: Data-analyse', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Lauwaerts Patricius
Andere docenten: Arents Chris, Cordonnier Cleo, Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel leert de studenten efficiënt werken met spreadsheets. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken met spreadsheets in de praktijk van marketeer. Hij moet bijvoorbeeld in staat zijn verkoopprognoses te maken, budgetten op te maken en te beheren, gegevens grafisch voor te stellen, frequentietabellen en kruistabellen op te stellen. Hij moet gegevens kunnen analyseren en interpreteren. De vaardigheden bijgebracht in dit opleidingsonderdeel zal de student nodig hebben in toepassingen i.v.m. Marktonderzoek, Verkoop- en inkoopmanagement,…
 

Inhoud

Partim Spreadsheettoepassingen

Basistechnieken van Microsoft Excel zoals o.a.

• Werken met gegevens, formules, functies en bereiknamen
• Opmaken van werkbladen
• Afdrukken

Werken met grafieken

• Grafieken maken
• Grafieken opmaken
• Grafieken aanpassen

Werken met gegevenslijsten

• Werken met tabellen
• Validatie
• Sorteren
• Filteren
• Databasefuncties
• Draaitabellen

Verdere uitdieping

• Geavanceerde functies: datum- en tijdfuncties, logische functies, zoekfuncties, tekstfuncties, nesten van functies
• Beveiliging van werkbladen en werkmappen
• Koppelingen
• Elementaire macro's en hyperlinks

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1.Kan inzichtelijk, efficiënt en geavanceerd werken met Microsoft Excel [BM3].

Indicatoren:
• kan efficiënt en gevorderd werken met gegevens, formules, functies en bereiknamen;
• kan cellen en werkbladen functioneel opmaken;
• kent de mogelijkheden van Microsoft Excel i.v.m. afdrukken en kan deze toepassen om een omvangrijke spreadsheet overzichtelijk af te drukken;
• kan cijfermateriaal analyseren met behulp van grafieken:

o kan grafieken maken en opmaken;
o kan grafieken aanpassen;
o kan voor een bepaalde dataset de meest geschikte grafische voorstelling kiezen.

• kan efficiënt werken met gegevenslijsten : tabellen, gegevensvalidatie, sorteren, filteren;
• kan vlot en inzichtelijk draaitabellen maken en gegevens analyseren met draaitabellen;
• kan de datum- en tijdfuncties, logische functies, tekstfuncties, zoekfuncties, databasefuncties en geneste functies efficiënt toepassen bij het oplossen van administratieve problemen;
• kan complexe formules maken met geïntegreerde functies;
• kan werkbladen en werkmappen beveiligen;
• kan efficiënt werken met gekoppelde werkbladen en werkmappen;
• kan op een efficiënte manier gegevens delen met andere toepassingen zoals Microsoft Word;
• kan werken met hyperlinks in Excel;
• kent de voornaamste door Excel ondersteunde bestandsindelingen;
• heeft een elementaire kennis i.v.m. macro’s. Kan macro’s opnemen en afspelen. Kan elementaire wijzigingen aanbrengen in de VBA-code van een zelf opgenomen macro;
• Kan binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren in Excel.

2. Kan Excel aanwenden om gegevens te analyseren, te interpreteren, om complexe bedrijfskundige vraagstukken op te lossen en daarover te rapporteren [BM3].

Indicatoren:
• kan de verschillende mogelijkheden van Microsoft Excel toepassen bij het opbouwen van een omvangrijke spreadsheet;
• kan cijfermateriaal efficiënt analyseren, verwerken en interpreteren;
• kan analytisch en probleemoplossend werken.

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden
  • niet-periode gebonden evaluatie: 20%
  • periode gebonden evaluatie: 80% examen met uitwerking op computer
 • Tweede examenkans:
  • binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden
  • 100% examen met uitwerking op computer

Andere studiematerialen

Software: Microsoft Office Professional Plus 2016 (Engelstalige gebruikersinterface)
Via Chamilo: Alle studiematerialen worden elektronisch ter beschikking gesteld via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten