Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Student als mentor (SAM)28822/4144/1819/1/04
Studiegids

Student als mentor (SAM)

28822/4144/1819/1/04
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • KMO-management
  Keuzepakket:
  • 3FV - Keuzeopleidingsonderdelen - 3 opleidingsonderdelen te kiezen voor minstens 10 studiepunten
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk29,00 uren
Hoorcollege5,00 uren
Werkcollege7,00 uren
Zelfstudie34,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Gaublomme An
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Doelstellingen

Dit keuzeopleidingsonderdeel heeft als doel studenten vaardig te maken in mentoring. De studenten worden intensief gevormd en getraind, en zetten de verworven vaardigheden meteen om in de praktijk in een mentoringrelatie met twee eerstejaarsstudenten, die zij op verschillende vlakken begeleiden doorheen het academiejaar. Ook begeleiden zij laatstejaarsstudenten secundair onderwijs bij het maken van hun studiekeuze, door hun deelname aan het Rolmodellenproject, een project van de Associatie Universiteit Gent (AUGent).

Inhoud

SAM is een keuzevak voor studenten uit het tweede en derde jaar binnen de opleiding Bedrijfsmanagement, die de rol van mentor willen opnemen voor eerstejaarsstudent(en). De mentor speelt in op de noden van eerstejaarsstudenten inzake studieplanning, psychosociale begeleiding en struikelblokken die eerstejaarsstudenten ondervinden in hun eerste jaar hoger onderwijs.

In de eerste weken van het academiejaar krijgen de mentoren een grondige training rond specifieke vaardigheden noodzakelijk bij het ontwerpen en uitvoeren van mentorings- en begeleidingsvaardigheden (o.a. gespreksvaardigheden, vertrouwelijkheid, leadership skills, feedback geven etc.). Nadien geven de studenten, in samenspraak met hun begeleiders en mentees, vorm aan een mentoringsprogramma dat inspeelt op de noden van eerstejaarsstudenten inzake studieplanning, studiesucces en psychosociale begeleiding. Dit programma wordt vervolgens in de praktijk toegepast door de mentoren en hun mentees - alle mentoren krijgen 2 mentees toegewezen, die zij de rest van het academiejaar begeleiden.
De mentoren nemen bovendien deel aan het Rolmodellenproject van de AUGent, waarin zij leerlingen uit het laatste jaar secundair een geïnformeerd en realistisch beeld geven van het hoger onderwijs.

Tijdens regelmatige intervisiemomenten wordt de mentoringrelatie opgevolgd, onder meer op basis van de vooraf vastgelegde criteria en het portfolio dat de mentoren bijhouden

Volgtijdelijkheid (VT)

binnen het opleidingsprogramma al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Kandidaat-studenten dienen reeds minimum 60 studiepunten verworven te hebben.
Motivatie en sterke communicatievaardigheden zijn aanbevolen.
Kandidaat-studenten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin bepaald wordt of zij al dan niet kunnen inschrijven voor dit opleidingsonderdeel.

Begincompetenties

Kandidaat-studenten dienen reeds minimum 60 studiepunten verworven te hebben.
Motivatie en sterke communicatievaardigheden zijn aanbevolen.
Kandidaat-studenten worden uitgenodigd voor een intakegesprek, waarin bepaald wordt of zij al dan niet kunnen inschrijven voor dit opleidingsonderdeel.

Eindcompetenties (tekst)

 • Stippelt onder begeleiding en in dialoog een zinvol mentoringtraject uit.
 • Realiseert, met de nodige ondersteuning, zinvolle mentoringactiviteiten.
 • Past verscheidene vormen van begeleiding (o.a. coaching, tutoring, mentoring, intervisie, supervisie, begeleiden van leerprocessen, leer- of studiebegeleiding, …) efficiënt toe.
 • Past verscheidene vaardigheden die onontbeerlijk zijn in het kader van mentoring- en begeleidingsprocessen, zoals vragen stellen, feedback geven, reflectie stimuleren, …. efficiënt toe.
 • Brengt op gestructureerde en correcte wijze verslag uit over de eigen praktijk.
 • Reflecteert kritisch over de eigen praktijk en integreert feedback in verdere activiteit.
 • Gaat op gepaste wijze om met verscheidenheid en multiculturaliteit, rekening houdende met de ethische en deontologische vereisten eigen aan de positie van mentor.

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek
 • Peerteaching
 • Opdracht

Begeleiding

Workshops
Individuele begeleiding en feedback op vastgelegde tijdstippen
Consultatie mogelijk op vaste spreekuren en na afspraak

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 100 %
  • Punten staan op gemaakte portfolio, attitude en tussentijdse evaluaties
 • Tweede examenkans:
  • Individuele opdrachten en herwerking van portfolio met mondelinge verdediging.

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Projecten begrijpen en organiserenVerplicht
 • Auteur: An Gaublomme en Rudi Madalijns
 • Uitgever: Academia Press
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-382-2660-6

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Modules aangeboden via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo: Modules aangeboden via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Student als mentor