Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Engels III23356/4144/1819/1/12
Studiegids

Beroepsgericht Engels III

23356/4144/1819/1/12
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Engels III
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Hoorebeke Ann
Andere docenten: Van Dijck Cedric, Vanmarsnille Lien
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

De student breidt zijn mondelinge en schriftelijke vaardigheden uit via een opdracht/beginsituatie uit zijn beroepenveld.

Inhoud

Vakterminologie

VakliteratuurVolgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels I OF (geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Engels)) EN (simultaan te volgen met Beroepsgericht Engels II OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Engels I).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Vlotte beheersing van het Engels in marketinggerichte situaties (ERK-B2) [BM2].

Indicatoren:

 • algemeen linguïstisch bereik (T);
 • kan belangrijke marketingtermen definiëren en correct gebruiken (T).

2. Een efficiënte en overtuigende communicatiestijl (ERK-B2) [BM2].

Indicatoren:

 • past zich aan de situatie aan door een geschikt taalregister te kiezen (T);
 • weet communicatiepartners te boeien (T).

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijsleergesprek - groepswerk - begeleid zelfstandig leren/werk.

Begeleiding

De voortgang wordt opgevolgd en studenten kunnen worden geremedieerd indien nodig via begeleiding door lector.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
   
  • Niet-periodegebonden evaluatie: 50% mondeling en schriftelijk (individueel en in groep)
  • Periodegebonden evaluatie: 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 50% mondeling (individueel)
  • 50% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Cambridge English for MarketingVerplicht
 • Auteur: Nick Robinson
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-05-211-2460-7
Professional English in use - MarketingVerplicht
 • Auteur: Cate Farrall, Marianne Lindsley
 • Editie: First published 2008
 • ISBN-nr: 978-05-217-0269-0

Andere studiematerialen

Via Chamilo: PowerPoint- en Wordbestanden; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

"Cambridge English for Marketing. Student’s book with audio cd.
OPMERKING: zelfde boek als Engels II - 33,95 euro"
Professional English in Use – Marketing - 33,50 euro
Via Chamilo: PowerPoint- en Wordbestanden; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Engels.

IWETO-code: H570 Engelse taal- en letterkunde.