Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Distributiemarketing28328/4144/1819/1/86
Studiegids

Distributiemarketing

28328/4144/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Distributiemarketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Meert Katrien
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Binnen "Distributie" is het de bedoeling dat de studenten een duidelijk beeld krijgen van de diverse retailvormen. Daarnaast moeten zij ook een duidelijke invulling kunnen geven van het distributiegebeuren binnen de marketingmix. Ons hierop baserend worden deze elementen ingepast in de verschillende stappen voor de formulering van een distributiestrategie.

Inhoud

 • Een horizonverkenning
 • Alle kanaaldeelnemers groot en klein
 • De distributie(r)evolutie
 • Kanaalstructuur
 • Verklarende theorieën van de distributie(r)evolutie
 • De omgeving rond het distributiekanaal
 • De kanaalstrategie van de producent (met o. a. marktbereik en omzetaandeel)
 • Investeringsbeslissing (met o. a. DPP en ECR)
 • Detailhandelsmarketing
 • Relaties tussen de producent en de kleinhandelaar
 • Shopper marketing

Volgtijdelijkheid (VT)

((geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft kennis van en inzicht in distributiebeslissingen en kan dit kritisch evalueren en combineren vanuit een gefundeerd inzicht in de motivaties van consumenten en de noden van producenten en kleinhandelaars.

Indicatoren:

 • kan vakterminologie correct gebruiken;
 • kan begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren;
 • kan informatie en instrumenten toepassen in nieuwe situaties (b.v. distributiekengetallen);
 • integreert nieuwe kennis in bestaande;
 • past opgedane inzichten en kennis in de praktijk toe.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege
Casusgericht onderwijs 
Begeleid zelfstandig leren/werken in groep 
Seminarie                                                                                                                                                                                                                   Excursies- deelname aan Studentencongres STIMA

Begeleiding

coaching

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:

  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie : 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Distributiekanalen in marketingperspectief PODVerplicht
 • Auteur: Van Inn
 • Editie: 2018-2019
 • ISBN-nr: 978-10-901-8195-4

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides op chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: slides op chamilo; Vul het geraamd bedrag in
Lezingen, seminarie, gastsprekers, eventuele studie-uitstappen, … - De eventuele kosten (verplaatsingskosten, handouts, incentive gastspreker,…) zijn ten laste van de student.
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Kostprijs: aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent

Studiekosten

Via Chamilo: slides op chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: slides op chamilo; Vul het geraamd bedrag in
Lezingen, seminarie, gastsprekers, eventuele studie-uitstappen, … - De eventuele kosten (verplaatsingskosten, handouts, incentive gastspreker,…) zijn ten laste van de student.
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Kostprijs: aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent

Trefwoorden

Distributie, distributiekanalen, detailhandelsmarketing, shoppermarketing.
IWETO-code: S191 Marktstudie.