Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Talentmanagement III30127/4144/1819/30129/67
Studiegids

Partim Talentmanagement III

30127/4144/1819/30129/67
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Internationaal paspoort en talentmanagement II: Partim Talentmanagement III
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Internationaal paspoort en talentmanagement II.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,00
Totale studietijd: 25,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk4,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie21,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Internationaal paspoort en talentmanagement II' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Internationaal paspoort en talentmanagement II', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Van Der Elst Sarie
Andere docenten: Bulteel Piet, De Jaegher Ann, Dewaele Caroline, Dierickx Isabelle, Feys Marjolein, Hauters Lieve, Lammens Godelieve, Roelant Florence, Schepens Danny, Teerlinck Evert, Van Biesen Karine, Van den Bossche Tanja, Van grimbergen Karen, Van Speybroeck Els, Wambacq Elke
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Academiejaar

Doelstellingen

De student verdiept zijn inzicht in zichzelf via een professioneel assessment en in zijn functioneren op de stageplaats.

Inhoud

Inzicht in competentie- en talentontwikkeling via een professioneel assessment center.

Begincompetenties

Raadpleeg de rubriek volgtijdelijkheid.

Voldoen aan de eindcompetenties van:

projecten II partim competentie- en talentmanagement II.Eindcompetenties (tekst)

1. De student kan reflecteren over zijn competentie- en talentontwikkeling en deze sturen, en hierbij de link leggen naar de stage (BM9)

Indicatoren:

 • de student kan reflecteren over de ontwikkeling van zijn competenties en talenten
 • student kan vanuit dit inzicht reflecteren over zijn keuze stageplaats en de richting die hij wil uitgaan in zijn professionele loopbaan 

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Assessmentcenter, individuele gesprekken

Begeleiding

Individuele coaching

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • Niet-periode gebonden evaluatie: 100% 
  • Periode gebonden evaluatie: /
 • Tweede examenskans:
  • 100% herwerking portfolio + individueel gesprek

Andere studiematerialen

Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - 10 euro