Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Verkoopmanagement25628/4144/1819/23393/51
Studiegids

Partim Verkoopmanagement

25628/4144/1819/23393/51
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Verkoop- en inkoopmanagement binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Verkoop- en accountmanagement: Partim Verkoopmanagement
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Verkoop- en accountmanagement.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie52,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Verkoop- en accountmanagement' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Verkoop- en accountmanagement', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: De Geeter Anne
Andere docenten: Declerck Lieslot, Van Der Elst Sarie, Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Frans, Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Verkoopmanagement zal de student(e) een grondig inzicht verschaffen in de strategische en operationele aspecten van salesmanagement, zowel nationaal als internationaal. Er wordt ook aandacht besteed aan coaching en motivering van het verkoopteam, en aspecten van verkoopleiderschap. Stapsgewijs wordt aangeleerd om een verkoopplan te schrijven.

Inhoud

Salesmanagement in een veranderende omgeving
Salesplanning
Analyse van klantenbestanden en berekenen van customer lifetime value
Het budgetteren van de saleskosten en salesforecasting
Salesorganisatie nationaal en internationaal
Leidinggeven aan het salesteam
Sales Performancemanagement


Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan met kennis en inzicht een verkoopplan ontwikkelen en kritisch evalueren [MK7]

Indicatoren :
• Kan plannen en organiseren
• Heeft cijfermatig inzicht
• Kan keuzes verantwoorden

2. Kan met behulp van leidinggevenden, op een gestructureerde en efficiënte manier, een (intern en extern) verkoopteam begeleiden om zo de commerciële doelstellingen van de organisatie te behalen [MK7]

Indicatoren :
• Heeft visie en strategie
• Weet hoe een verkooporganisatie werkt en op prestaties beoordeeld wordt
• Kan luisteren en samenwerken
• Stelt creatieve oplossingen voor
• Kan zichzelf managen
• Kan leidinggeven
• Kent basisnoties van coaching en het sturen op motivatie van een verkoopteam

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege, casusgestuurd onderwijs, gastcollege 

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:  niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie:  65% schriftelijk examen (open vragen) en 35% examen met uitwerking op de computer

 • Tweede examenkans:
  • 65% schriftelijk examen (open vragen) en 35% examen met uitwerking op de computer 

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
SalesmanagementVerplicht
 • Auteur: Gerbrand Rustenberg en Arnold Steenbek
 • Uitgever: Noordhoff Uitgevers
 • Editie: 5de druk- 2016
 • ISBN-nr: 978-90-018-6293-0

Andere studiematerialen

Slides op Chamilo