Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Brand Management24021/4144/1819/24022/49
Studiegids

Partim Brand Management

24021/4144/1819/24022/49
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Communicatie binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Marketingcommunicatie vervolmaking: Partim Brand Management
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie vervolmaking.
Studieomvang: 4 studiepunten
Gewicht: 4,00
Totale studietijd: 100,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie52,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Marketingcommunicatie vervolmaking' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Marketingcommunicatie vervolmaking', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Bruyr Karin
Andere docenten: De Cubber Cristel
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen


Brand Management is in de opleiding opgenomen om maximaal in te spelen op het groeiend belang van activatie, fieldmarketing, events, customer experience & contentmarketing in het communicatieplan uitgaande van de waarden en de identiteit van het merk/bedrijf/organisatie. 

Dit opleidingsonderdeel situeert zich op het niveau gespecialiseerd omdat grondige voorkennis is vereist van de communicatie media on/offline zoals aangeboden in het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie in het tweede modeltraject.

In het partim Brand Management verwerven de studenten op basis van diverse opdrachten uit profit én non-profit sectoren en via cases, gastsprekers  en on/offline materiaal een uitdieping van volgende communicatietopics : Brand Activation, Promotionele acties, Eventmanagement, PR, Sponsoring/Fundraising, Experience & Contentmarketing.

In die context worden gerenommeerde gastsprekers gevraagd die aan de hand van uitgebouwde cases de theoretische onderbouw in de praktijk expliciteren.

De studenten kunnen bovendien zowel zelfstandig als in team een briefing opstellen en interpreteren en op basis van een professionele briefing van een profit/non-profitorganisatie haalbare en creatieve acties pitchen rekening houdend met doelstellingen, technisch correcte uitwerking en budgettering.

In detail impliceert dit :

 1. De student kan op basis van de theoretische onderbouw en een professionele briefing een brandactivatieplan uitwerken en pitchen.
 2. De student kan een eventplan met sponsoringplan/fundraisingsplan uitwerken op basis van een professionele briefing. Dit omvat een operationeel, financieel en communicatieplan (voor, tijdens en na het event).
 3. De student kan op basis van een conversatiefilosofie (customer experience, conversatie, collaboratie en content) bouwen aan een merkrelatie en die relatie onderhouden met interne en externe doelgroepen aan de hand van een uitgewerkte PR-strategie.

Inhoud

 1. Bouwen aan een merkrelatie op basis van customer experience, conversaties, collaboratie en contentmarketing
 2. PR : uitwerken van relaties met interne en externe doelgroepen               
 • doelstellingen en taken van PR
 • PR-specialismen : corporate PR,
 • Interne communicatie,
 • financiële PR, Public affairs, Marketing/Brand PR,
 • Brand image & Reputatiemanagement

      3. Sponsoring : Uitwerken van een sponsoring/fundraising dossier   

 • doelstellingen van sponsoring
 • Soorten sponsoring : maatschappelijke projecten, sportsponsoring, cultuur, amusement, ....
 • Uitvoeringsplan van een sponsoringdossier                       

     4. Brand Activation als strategische communicatiecomponent binnen IMC en de globale marketingstrategie

     5. Promotionele acties als strategische communicatiecomponent IMC       C

 • Consumentenpromoties
 • Handelspromoties
 • Promoties voor de verkoopstaf
 • Promotiestrategieën
 • Effectenmetingen

     6.Winkelcommunicatie als strategische communicatiecomponent binnen IMC         

 • Vormen van winkelcommunicatie         
 • Winkelinrichting             
 • Artikelpresentatie           
 • Displays           
 • Winkelmedia

      7. Eventmanagement       

 • Soorten events
 • Doelstellingen Eventplan
 • Projectmanagement : operationeel plan en draaiboek     
 • Financieel plan     
 • Communicatietools en media voor, tijdens en na het event     
 • Eventtrends

Opdrachten Uitwerken en pitchen van een Brand Activation Plan op basis van een professionele briefing ism diverse profit organisaties en Partim Direct Marketing Uitwerken en pitchen van een eventplan en sponsoringplan voor een fundraisingproject i.s.m. Partim Direct Marketing

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft kennis van en inzicht in diverse uitgediepte communicatie-instrumenten : PR,Sponsoring, Brand Activation, Promotionele acties, Winkelcommunicatie en Events en kan dit kritisch evalueren en combineren en implementeren [MK 6]. Heeft kennis van trends mbt voorgenoemde communicatietools en kan dit implementeren in diverse opdrachten
Indicatoren:

 • Heeft een grondige kennis van de actuele trends op vlak van volgende communicatietopics: PR,Sponsoring, Brand Activation, Promotionele acties, Winkelcommunicatie en Events.
 • Kan op basis van een professionele briefing een BA-plan uitwerken en pitchen
 • Kan op basis van een professionele briefing een eventplan en sponsoringplan voor een fundraiser uitwerken en pitchen ism Partim Direct Marketing

2. Kan relevante gegevens verzamelen en interpreteren en geselecteerde methodes en hulpmiddelen innovatief aanwenden om tot de uitwerking van een brand activationplan, een eventplan en een sponsoringdossier te komen [MK 6].

Indicatoren:
 • verwerkt gestructureerde informatie binnen een gegeven tijdsbestek en volgens gegeven richtlijnen. 
 • verifieert informatie en ontdekt mogelijke tekorten of fouten. 
 • kan op basis van een stappenplan een creatief, origineel en geïntegreerd eventplan uitwerken (operationeel plan, communicatieplan voor/tijdens en na het event, financieel plan), alsook een brandactivationplan en sponsoringdossier.
3. Kan medeverantwoordelijkheid opnemen voor het bepalen van collectieve resultaten [MK 8].
Indicatoren:
 • kan in groepsverband opzoeken, selecteren, interpreteren en analyseren van informatie via on- en offline kanalen;
 • bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren;
 •  zet zich in om samen met de andere teamleden de vooropgestelde doelen te bereiken;
 • laat betrokkenheid met de eigen taak zien;
 • komt gemaakte afspraken na;
 • kan kritisch reflecteren;
 • kan creatief en innovatief handelen.    

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

casus-gestuurd onderwijs i.s.m gastsprekers

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 50% opdracht (i.s.m. Partim Direct Marketing)
  • periode gebonden evaluatie: 50% mondeling examen
 • Tweede examenkans:
  • 50% individuele opdracht, 50% mondeling examen

 

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Events 2 Hoe organiseer je een geslaagd evenementVerplicht
 • Auteur: Kevin Van Der Straeten
 • Uitgever: Lannoo
 • Editie: laatste druk
 • ISBN-nr: 978-94-014-0811-0
MarketingcommunicatiestrategieVerplicht
 • Auteur: Ko Floor, Fred van Raaij, Margot Bouwman
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-018-3412-8

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Externe seminariedag en deelname aan beurs; 35 euro en 15 euro