Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Engels IV23371/4144/1819/1/37
Studiegids

Beroepsgericht Engels IV

23371/4144/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Engels IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Gorp Bieke
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De studenten die competenties aanleren die onontbeerlijk zijn voor een professionele marketeer aan het begin van zijn beroepscarrière.

Inhoud

 • Vakterminologie
 • Marketing cases
 • Schrijven: opstellen van zakelijke teksten
 • Spreken: presentaties - groepsdiscussies - dialogen

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels EN (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels I OF geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Engels) EN ((geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels II OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Engels I) OF (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels III OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Engels II)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Vlotte beheersing van het Engels in marketinggerichte situaties (niveau ERK- C1) [BM2].

Indicatoren:

 • algemeen linguïstisch bereik;
 • grammaticale beheersing;
 • marketing vocabulary;
 • marketinggebonden zakelijke teksten schrijven.

2. Het vermogen tot communiceren in het Engels van oplossingen voor complexe marketingproblemen (niveau ERK-B2) [BM2].

Indicatoren:

 • kan eigen inzichten verwerven door persoonlijk onderzoek in bronnen;
 • kan deze inzichten argumenteren in beroepsgebonden mondelinge gesprekken, niveau ERK – B2+ en in geschreven rapporten.

3. Kennis van rapporteringstechnieken (niveau ERK-B2) [BM2].

Indicatoren:

 • kan zelfstandig opzoeken en de resultaten schriftelijk rapporteren;
 • kan mondeling de resultaten van een opzoekopdracht weergeven .

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

onderwijsleergesprek, zelfstudieopdrachten, groepswerk

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Formatieve feedback :

feedback tijdens de les

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 40% taak
  • periode gebonden evaluatie: 60% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie : 40% taak met mondelinge verdediging, 60% schriftelijk examenBoeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Professional English in use - MarketingVerplicht
 • Auteur: Cate Farrall, Marianne Lindsley
 • Editie: First published 2008
 • ISBN-nr: 978-05-217-0269-0

Andere studiematerialen

Syllabus op Chamilo

Studiekosten

"Professional English in use - Marketing
Opmerking: zelfde boek als in Beroepsgericht Engels III - 27 euro"

Trefwoorden

Engels.

IWETO-code: H570 Engelse taal- en letterkunde.