Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Frans IV23370/4144/1819/1/03
Studiegids

Beroepsgericht Frans IV

23370/4144/1819/1/03
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Frans IV
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Marechal Jean-Michel
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Aan de hand van authentieke teksten & artikels i.v.m. het beroepenveld marketing, breiden de studenten hun marketinggerichte woordenschat uit en leren die in concrete situaties toepassen. Zij kunnen gevorderde communicatieve competenties in beroepsgerichte situaties aanwenden. Zij zijn in staat om in het Frans te communiceren in situaties en functies die van een beginnende beroepsbeoefenaar kunnen worden verwacht.

Inhoud

 • Marketinggerichte teksten en praktische oefeningen
 • Optiegerichte situationele oefeningen: simulaties 
 • Herhaling van specifieke grammaticale moeilijkheden voor een non-native speaker

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Frans EN (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans I OF ((geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Frans) EN geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans I)) EN ((geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans II OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans II) OF (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans III OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans III)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn 

Eindcompetenties (tekst)

1. Uitgebreide Franse taalkennis (ERK B2+) [BM2].

Indicatoren:

 • diepgaande beheersing van de Franse grammatica en de algemene woordenschat;
 • kent de terminologie m.b.t. zijn vakgebied;
 • kan bij informatie in het Frans hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.

2. Vlotte Franse taalvaardigheid (ERK B2+) [BM2].

Indicatoren:

 • kan vlot zowel een algemeen als een beroepsgericht gesprek voeren;
 • kan zijn standpunt met overtuiging verdedigen;
 • kan in contextueel gebonden situaties in het Frans vlot inspelen op reacties van gesprekspartners.

3. Mondelinge en schriftelijke communicatie en interactie over marketinggerelateerde onderwerpen en met de bedoeling te informeren en te overtuigen (ERK – B2+) [BM2].

Indicatoren:

 • kan zowel schriftelijk als mondeling informatie doorspelen aan derden (klanten, opdrachtgevers, ….);
 • kan vlot zowel een algemeen als een beroepsgericht gesprek voeren;
 • kan zijn standpunt met overtuiging verdedigen;
 • kan in contextueel gebonden situaties in het Frans vlot inspelen op reacties van gesprekspartners;
 • kan bij informatie in het Frans hoofdzaken van bijzaken onderscheiden;
 • kan doeltreffend gebruik maken van informatiebronnen zoals het Internet, Franstalige dagbladen en tijdschriften;
 • kan uiteenlopende standpunten m.b.t. de gevonden informatie met elkaar vergelijken, mogelijke tekorten ontdekken en eventueel aanvullen;
 • kan de gevonden informatie verwerken tot een samenhangend geheel;
 • legt de nodige assertiviteit aan de dag;
 • vindt de passende argumenten om zijn publiek te boeien.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

 • Interactieve methode en leergesprekken
 • Hoor- en werkcolleges 
 • Opzoeken van documentatie
 • Zelfstudieopdrachten
 • Presentaties
 • Simulaties 

Begeleiding

Omkadering bij de voorbereiding van mondelinge en schriftelijke oefeningen.
Facultatieve individuele begeleiding, bijkomende ondersteuning op chamilo

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 50% mondeling examen
  • periode gebonden evaluatie: 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 50% schriftelijk examen, 50% mondeling examen
 

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten: raming 5 euro

Studiekosten

Via Chamilo: Cursus wordt via Chamilo ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten: raming 5 euro

Trefwoorden

Fans.

IWETO-code: H460 Franse taal- en letterkunde.