Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Digitale marketing23368/4144/1819/1/32
Studiegids

Digitale marketing

23368/4144/1819/1/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Digital marketing
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Digitale marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Lippens Dennis
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De economische omgeving heeft in de afgelopen vijftien jaar een razendsnelle evolutie doorgemaakt, door de toename van nieuwe media en nieuwe telecommunicatiemethoden, meer in het bijzonder van het internet. Het doel van deze cursus is de nodige competenties verwerven om met succes het hoofd te bieden aan de uitdagingen en kansen die deze evolutie op het gebied van digitale marketing oplevert. Het opleidingsonderdeel bouwt verder op de competenties die de studenten verwerven in de eerste twee jaren van de opleiding. Online handel drijven geraakt meer en meer ingeburgerd en kennis van digitale marketing en e-commerce is onontbeerlijk voor een student Marketing. De student krijgt inzicht in de digitale strategie van organisaties en leert een digitaal marketingplan op te maken. De student wordt gestimuleerd om drie certificaten, verstrekt door een externe organisatie en die de digitale vaardigheden ontwikkelen, te behalen. Hiervoor worden extra sessies voorzien binnen de Digital Masters Academy (DMA). Bij succesvol slagen kunnen de studenten deelnemen aan de online challenge waarbij ze met een reëel bedrag een digitale campagne voor een KMO kunnen uitwerken.

Inhoud

 • Deze cursus start met de verduidelijking van een aantal basisbegrippen waaronder bijvoorbeeld: e-business, e-commerce, mobile marketing, apps, web 3.0, online communities, IPTV, widget, … .
 • Ontwikkelingen in het digitale landschap volgen elkaar zienderogen op. Online handel drijven wordt steeds belangrijker. Maar hoe moet je dat aanpakken? Wat zijn de kritische succesfactoren van e-commerce?
 • Is een website belangrijk en wanneer spreek je van een goede website?• Is e-mail nog van deze tijd? Op welke manier zet je een e-mailcampagne op?
 •  De klanten van vandaag zijn kritischer dan ooit en laten hun ongebreidelde mening weten aan de wereld. Moet je rekening houden met de posts van klanten op verschillende digitale media? Moet je er op reageren en zo ja, op welke manier?
 • Mobile is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De studenten krijgen inzicht in de mogelijkheden van mobile marketing.
 •  Meten is weten: op welke manier kan de ROI van het gebruik van digitale media in de organisatie geëvalueerd worden. De studenten krijgen inzicht in de werking van de zoekmachine Google en de begrippen SEO/SEA zijn door en door gekend.
 • De studenten worden geprikkeld met enkele voorbeelden van creatieve digitale campagnes

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kent en heeft inzicht in de diverse begrippen van toepassingen van digitale technologie [MK4].

Indicatoren:

 • kan de diverse begrippen van digitale toepassingen en marketing definiëren en verklaren;
 • heeft inzicht in het internationale karakter van de digitale wereld en kan de gevolgen daarvan duiden.

2. Kan het gebruik van digitale media in een organisatie evalueren [MK4].

Indicatoren:

 • kent evaluatiemethodes voor het gebruik van digitale media;
 • kan de mogelijkheden van digitale marketing voor een bedrijf beoordelen.

3. Kan een digitaal marketingplan opstellen [MK4].

Indicatoren:

 • kan een analyse van een organisatie opmaken;
 • kan de juiste keuze maken welke acties relevant zijn afhankelijk van type organisatie en strategie organisatie;
 • kent kanalen die opgenomen moeten worden in een digitaal marketingplan;
 • kan op het internet aanwezige instrumenten gebruiken voor digitale marketingacties (bvb SEA, e-mail, sociale media, …);
 • kan prioriteiten stellen in het digitaal marketingplan;
 • de student kan het begrip ‘return on investment’ toepassen in een digitaal marketingplan.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijscolleges, individuele opdrachten en groepstaken. Studenten die kiezen voor het behalen van Google certificaten: deelname en registratie Digital Masters Academy – examens zijn individueel af te leggen; bij niet-slagen kunnen deze herhaaldelijk opnieuw afgelegd worden (met tijdspanne van min. 7 dagen).
Zelfstudie

Begeleiding

Groepsproject wordt gecoacht tijdens de lestijden.
Op individuele vraag van de student wordt verdere uitleg verschaft. Studenten die kiezen voor het behalen van certificaten van een externe organisatie en deelname aan de online challenge: begeleiding via Google en docenten

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 30% groepswerk of deelname Digital Masters Academy voor studenten die kiezen voor het behalen van certificaten van een externe organisatie
  • periode gebonden evaluatie: 70% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Een digitaal marketingplan in 100 dagenVerplicht
 • Auteur: Bert Van Wassenhove
 • Uitgever: LannooCampus
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-94-014-3671-7

Andere studiematerialen

Via Chamilo: Slides lessen digitaal beschikbaar; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Overige: Aanvullende informatie (websitelinks, papers, …)
Overige: Digital Masters Academy voor studenten die kiezen voor het behalen van certificaten van een externe organisatie.

Studiekosten

Een digitaal marketingplan in 100 dagen, digitale marketing transformatie in de praktijk - Tegen marktprijs
Via Chamilo: Slides lessen digitaal beschikbaar; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

E-marketing, E-commerce, E-business.
IINWETO-code: s190 bedrijfbeleid en s191 marktstudie