Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Beroepsgericht Engels II23355/4144/1819/1/75
Studiegids

Beroepsgericht Engels II

23355/4144/1819/1/75
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Beroepsgericht Engels II
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Moenssens Sabine
Andere docenten: Debal Berdien, De Parade Loes
Taalvak: Ja, Engels
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De studenten breiden de competenties uit die ze in het eerste jaar hebben verworven (ERK – B1). Dat betekent dat ze mondeling en schriftelijk leren communiceren in situaties eigen aan het beroepenveld van de marketeer.

Inhoud

 • Recente vakliteratuur
 • Mondelinge presentaties
 • Grammatica

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor Engels OF (geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Engels I OF (geslaagd of gedelibereerd voor Taaltraining Frans en Engels OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Taaltraining Engels)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Vlotte beheersing van het Engels in marketinggerichte situaties (ERK – B1+) [BM2].

Indicatoren:

 • gebruikt de juiste grammaticale structuren (T);
 • kan vakliteratuur begrijpen, parafraseren, samenvatten, uitleggen en toepassen op de marketingomgeving waarin hij functioneert (W/IZ/T/A/S);
 • kent en kan marketingterminologie toepassen om op een adequate manier te functioneren in een marketingomgeving (W/IZ/T).

2. Mondelinge presentaties over marketing basics in het Engels geven (ERK – B1) [BM2].

Indicatoren:

 • kan vakgerichte informatie vergaren en interpreteren (A/S);
 • kan gegevens mondeling correct overbrengen op een gestructureerde manier, ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie (T);
 • brengt de boodschap in een voor een “native speaker” begrijpelijke taal (T);
 • kan vakjargon aan een niet-specialist vlot en correct uitleggen in zijn presentatie (T).

Onderwijsvorm

 • Onderwijsleergesprek

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

 • Onderwijsleergesprek
 • Begeleide zelfstandig leren

Begeleiding

De voortgang wordt opgevolgd en studenten kunnen worden geremedieerd indien nodig via begeleiding door lector.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans
  • niet-periode gebonden evaluatie : 30 % mondeling 
  • periode-gebonden evaluatie : 70 % schriftelijk examen (open/gesloten/meerkeuzevragen zonder GIS-correctie)
 • Tweede examenkans :
  • 30 % mondeling examen en 70 % schriftelijk examen (open/gesloten/ meerkeuzevragen zonder GIS-correctie

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Cambridge English for MarketingVerplicht
 • Auteur: Nick Robinson
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-05-211-2460-7

Andere studiematerialen

Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Eventuele kopies: aantal pagina's * prijs bepaald door de HoGent
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - Eventuele kosten zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Cambridge English for Marketing - Bepaald door de uitgever
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent - Eventuele kopies: aantal pagina's * prijs bepaald door de HoGent
Via Chamilo - indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…) - Eventuele kosten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

IWETO-code: H570 Engelse taal- en letterkunde.