Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
ICT III: Databasebeheer23350/4144/1819/1/02
Studiegids

ICT III: Databasebeheer

23350/4144/1819/1/02
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als ICT III: Databasebeheer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lauwaerts Patricius
Andere docenten: De Poorter Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten efficiënt te leren werken met databases. Met behulp van een databaseprogramma (onderdeel van een Office-pakket) op een deskundige wijze een database kunnen aanmaken en gebruiken. De student moet de belangrijkste mogelijkheden van een databaseprogramma kennen en moet in staat zijn om via de programmadocumentatie (helpfunctie) zijn kennis verder uit te breiden. Hij moet inzicht hebben in de structuur en de opbouw van databases. De student moet zelfstandig en op een efficiënte manier, binnen een beperkte tijdsduur, een opgegeven hoeveelheid opdrachten kunnen uitvoeren. De student moet probleemoplossend kunnen denken en nauwkeurig kunnen werken.

Inhoud

 • Basisterminologie i.v.m. databaseprogramma's
 • Tabellen aanmaken, relaties
 • Gegevens invoeren, koppelingen naar Word en Excel
 • Ontwerpen van query's: selectiequery's (incl. parameterquery's en join-query's) en actiequery's
 • Werken met formulieren en rapporten
 • Inleiding macro's

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

 • De courante mogelijkheden van een besturingssysteem kunnen benutten
 • Kennis van de basistechnieken van een spreadsheet

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft een basiskennis i.v.m. relationele databases [BM3].

 Indicatoren:

 • kent de voornaamste termen en begrippen i.v.m. relationele databases: o.a. record, primaire sleutel, referentiële integriteit , join-query, SQL, rapporten (reports):
 • kan een relationele database met één-op-veel relaties ontwerpen.

2. Kan vlot en inzichtelijk werken met Microsoft Access [BM3].

 Indicatoren:

 • kan tabellen aanmaken en relaties leggen tussen deze tabellen;
 • kan gegevens importeren en exporteren (bijv. van en naar .CSV, .XLS);
 • kent de voor- en nadelen van het gebruik van Microsoft Access t.o.v. Microsoft Excel.
 • gebruikt de Help-functie voor het opzoeken van informatie over minder gebruikte eigenschappen en functies;
 • kan met het ontwerpraster query’s maken. Eenvoudige selectiequery’s die gebruik maken van And, Or, Like, Is Null maar bijvoorbeeld ook parameterquery’s, group by query’s en inner/outer-joins;
 • kan met behulp van actiequery’s wijzigingen in vele records tegelijkertijd aanbrengen;
 • kan formulieren ontwerpen en het ontwerp van een bestaand formulier aanpassen. Hij kan allerlei besturingselementen (i.h.b. keuzelijsten) toevoegen;
 • kan een hoofd/subformulier maken;
 • kent de voornaamste eigenschappen van formulieren, rapporten, secties en besturingselementen en kan deze instellen;
 • kan rapporten maken, ook complexere rapporten zoals groepsrapporten die gegevens weergeven uit meerdere tabellen;
 • kent enkele veel gebruikte functies en kan ze toepassen in expressies voor gebruik in query’s, formulieren en rapporten;
 • kan een eenvoudige macro maken en deze toekennen aan een knop.


3. Kan efficiënt werken met Microsoft Access [BM3].

Indicatoren:

 • kan binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren in Microsoft Access;
 • kan analytisch en probleemoplossend werken;
 • werkt accuraat.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

 • Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
 • De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid

Begeleiding

Coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:  niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie: 100% examen met uitwerking op computer. Binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden
 • Tweede examenkans:
  • 100% examen met uitwerking op computer. Binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden.

Andere studiematerialen

Software: Microsoft Office Professional Plus 2016 (Engelstalige gebruikersinterface)
Via Chamilo: Alle studiematerialen worden elektronisch ter beschikking gesteld via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Via Chamilo: Alle studiematerialen worden elektronisch ter beschikking gesteld via Chamilo.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Toegepaste informatica, Databasebeheer, Databanken
IWETO-code: P175-informatica