Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
ICT II: Data-analyse23348/4144/1819/2/32
Studiegids

ICT II: Data-analyse

23348/4144/1819/2/32
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Partim Spreadsheettoepassingen (4 studiepunten - gewicht: 4,00)
 • Partim Statistisch softwarepakket (1 studiepunten - gewicht: 1,00)
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.

Onderwijsorganisatie (studietijd)

ICT II: Data-analyse

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie64,00 uren
Partim Statistisch softwarepakket
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie13,00 uren
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Partim Spreadsheettoepassingenop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Partim Statistisch softwarepakketop 20 (tot op een geheel getal)JaEnkel indien niet geslaagd
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Lauwaerts Patricius
Andere docenten: Arents Chris, Coppens Alexandra, Cordonnier Cleo, Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Dit opleidingsonderdeel leert de studenten efficiënt werken met spreadsheets. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken met spreadsheets in de praktijk van marketeer. Hij moet bijvoorbeeld in staat zijn verkoopprognoses te maken, budgetten op te maken en te beheren, gegevens grafisch voor te stellen, frequentietabellen en kruistabellen op te stellen. Hij moet gegevens kunnen analyseren en interpreteren. De vaardigheden bijgebracht in dit opleidingsonderdeel zal de student nodig hebben in toepassingen i.v.m. Marktonderzoek, Verkoop- en inkoopmanagement,…
 
Partim Statistisch softwarepakket
Studenten worden vertrouwd gemaakt met een statistisch softwarepakket. De nadruk ligt hierbij vooral op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de software in bedrijfseconomische toepassingen. De student moet zelfstandig en accuraat leren werken een statistisch softwarepakket in de praktijk van marketeer. De vaardigheden bij gebracht in dit opleidingsonderdeel zal de student nodig hebben in toepassingen i.v.m. marktonderzoek.

Inhoud

ICT II: Data-analyseDelen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Partim Spreadsheettoepassingen

Basistechnieken van Microsoft Excel zoals o.a.

• Werken met gegevens, formules, functies en bereiknamen
• Opmaken van werkbladen
• Afdrukken

Werken met grafieken

• Grafieken maken
• Grafieken opmaken
• Grafieken aanpassen

Werken met gegevenslijsten

• Werken met tabellen
• Validatie
• Sorteren
• Filteren
• Databasefuncties
• Draaitabellen

Verdere uitdieping

• Geavanceerde functies: datum- en tijdfuncties, logische functies, zoekfuncties, tekstfuncties, nesten van functies
• Beveiliging van werkbladen en werkmappen
• Koppelingen
• Elementaire macro's en hyperlinks
Partim Statistisch softwarepakket
Werken met een statistisch softwarepakket
• Inbrengen van data in een statistisch softwarepakket
• Aanmaken van variabelen, bijhorende labels en formats
• Univariate en bivariate analyses

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Marktonderzoek I EN geslaagd of gedelibereerd voor Marktonderzoek II) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marktonderzoek EN binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben.

Begincompetenties

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Partim Statistisch softwarepakket

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

De courante mogelijkheden van een besturingssysteem kunnen benutten.
Kennis van de basistechnieken van een spreadsheet.
Indien de student nog geen elementaire kennis van de basistechnieken van een spreadsheet heeft is het sterk aan te raden de brugcursus 'Excel' te volgen.

Eindcompetenties (tekst)

ICT II: Data-analyse
Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen

1.Kan inzichtelijk, efficiënt en geavanceerd werken met Microsoft Excel [BM3].

Indicatoren:
• kan efficiënt en gevorderd werken met gegevens, formules, functies en bereiknamen;
• kan cellen en werkbladen functioneel opmaken;
• kent de mogelijkheden van Microsoft Excel i.v.m. afdrukken en kan deze toepassen om een omvangrijke spreadsheet overzichtelijk af te drukken;
• kan cijfermateriaal analyseren met behulp van grafieken:

o kan grafieken maken en opmaken;
o kan grafieken aanpassen;
o kan voor een bepaalde dataset de meest geschikte grafische voorstelling kiezen.

• kan efficiënt werken met gegevenslijsten : tabellen, gegevensvalidatie, sorteren, filteren;
• kan vlot en inzichtelijk draaitabellen maken en gegevens analyseren met draaitabellen;
• kan de datum- en tijdfuncties, logische functies, tekstfuncties, zoekfuncties, databasefuncties en geneste functies efficiënt toepassen bij het oplossen van administratieve problemen;
• kan complexe formules maken met geïntegreerde functies;
• kan werkbladen en werkmappen beveiligen;
• kan efficiënt werken met gekoppelde werkbladen en werkmappen;
• kan op een efficiënte manier gegevens delen met andere toepassingen zoals Microsoft Word;
• kan werken met hyperlinks in Excel;
• kent de voornaamste door Excel ondersteunde bestandsindelingen;
• heeft een elementaire kennis i.v.m. macro’s. Kan macro’s opnemen en afspelen. Kan elementaire wijzigingen aanbrengen in de VBA-code van een zelf opgenomen macro;
• Kan binnen een beperkte tijdsduur een opgegeven hoeveelheid opdrachten uitvoeren in Excel.

2. Kan Excel aanwenden om gegevens te analyseren, te interpreteren, om complexe bedrijfskundige vraagstukken op te lossen en daarover te rapporteren [BM3].

Indicatoren:
• kan de verschillende mogelijkheden van Microsoft Excel toepassen bij het opbouwen van een omvangrijke spreadsheet;
• kan cijfermateriaal efficiënt analyseren, verwerken en interpreteren;
• kan analytisch en probleemoplossend werken.

Partim Statistisch softwarepakket

Kan efficiënt werken met een statistisch softwarepakket [BM3].

Indicatoren:
• kan data inbrengen in een statistisch softwarepakket;
• kan variabelen, bijhorende labels en formats aanmaken;
• kan univariate en bivariate analyses uitvoeren en interpreteren;
• kan een enquête verwerken in een statistisch softwarepakket.

Onderwijsvorm

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
 • Onderwijsleergesprek
 • Oefensessie

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.
Partim Statistisch softwarepakket
Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leer je de software kennen.
De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in je begeleid zelfstandig leren met betrekking tot diverse oefeningen en opdrachten die je eerst zelfstandig hebt voorbereid.

Begeleiding

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.

Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les
Partim Statistisch softwarepakket
Coachen van de studenten bij het begeleid zelfstandig leren.
De lector is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.
Gelegenheid tot feedback na het examen.

Evaluatie (tekst)

ICT II: Data-analyseDelen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
 • Eerste examenkans:
  • binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden
  • niet-periode gebonden evaluatie: 20%
  • periode gebonden evaluatie: 80% examen met uitwerking op computer
 • Tweede examenkans:
  • binnen de opgegeven tijd moeten de opdrachten correct uitgevoerd worden
  • 100% examen met uitwerking op computer
Partim Statistisch softwarepakket
 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie: 100 % schriftelijk examen met uitwerking op de computer (binnen opgegeven tijd opdrachten correct kunnen uitvoeren)
 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie : 100% schriftelijk examen met uitwerking op de computer (binnen opgegeven tijd opdrachten correct kunnen uitvoeren)


 

Boeken en syllabi

ICT II: Data-analyse

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Statistisch softwarepakket
1. Verplicht aan te kopen boeken
Onderzoek met SPSS en ExcelVerplicht
 • Auteur: Johan Smits en Ronald Edens
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-90-430-2169-2

Andere studiematerialen

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Software: Microsoft Office Professional Plus 2016 (Engelstalige gebruikersinterface)
Via Chamilo: Alle studiematerialen worden elektronisch ter beschikking gesteld via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Partim Statistisch softwarepakket
Software: SPSS (via Apollo); 0 euro
Via Chamilo: Presentaties in PowerPoint, opgavebestanden oefeningen; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen

Via Chamilo: Alle studiematerialen worden elektronisch ter beschikking gesteld via Chamilo.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Partim Statistisch softwarepakket

Onderzoek met SPSS en Excel - 38 euro
Software: SPSS (via Apollo); 0 euro
Via Chamilo: Presentaties in PowerPoint, opgavebestanden oefeningen; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

ICT II: Data-analyse
Toegepaste informatica, P175-informatica; Spreadsheettoepassingen, Excel, SPSS.

Delen van het opleidingsonderdeel:
Partim Spreadsheettoepassingen
Toegepaste informatica, Spreadsheet
IWETO-code: P175-informatica