Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Business-to-business marketing23344/4144/1819/1/89
Studiegids

Business-to-business marketing

23344/4144/1819/1/89
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Business-to-business marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Standaert Willem
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De doelstellingen van de Business-to-business marketing cursus voor de studenten zijn:

- een duidelijk inzicht verwerven in de specifieke karakteristieken van marketing in een business-to-business omgeving, waaronder het zakelijk inkoopgedrag, de DMU, de afgeleide vraag, het inkoopproces en de inkoopstrategieën

- marktonderzoeksmethoden kunnen toepassen in een business-to-business omgeving

- de zakelijke marketing strategie, marktsegmentatie, "market targeting" en positionering kunnen toepassen

- een marketing plan kunnen interpreteren, toepassen, en evalueren

- de instrumenten van de business-to-business marketing mix kunnen hanteren

- de rol van verkoop en relatie-management in zakelijke markten analyseren

- de toepassingen van internet en andere digitale technologie op zakelijke marketing evalueren

Inhoud

 1. Inzicht in het inkoopgedrag van zakelijke markten
 • kenmerken van het zakelijk koopgedrag
 • de DMU-analyse
 • het inkoopportfolio en de inkoopstrategieën
 • marktonderzoek

      2. Marketing Planning & Strategie

 • grondslagen voor het segmenteren van zakelijke markten
 • doelmarkten kiezen
 • positionering
 • een marketing plan opstellen, uitvoeren, en evalueren

      3. Marketingmix voor zakelijke markten

 • product en service strategieën
 • prijsstrategieën en - methoden
 • distributiekanaalbeslissingen, - structuren en -netwerken
 • communicatiebeleid
 • verkoop en relatiemanagement

Volgtijdelijkheid (VT)

((geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan marketingbeslissingen naar B2B afnemers (endusers, OEM’s of resellers) kritisch evalueren en combineren vanuit een gefundeerd inzicht in de motivaties van inkopers en de noden van klant-organisaties [MK4].

Indicatoren:

 • kan vakterminologie correct gebruiken;
 • kan begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren;
 • kan informatie en instrumenten toepassen in nieuwe situaties.

2. Kan relevante gegevens verzamelen en aanwenden om in een B2B omgeving marketingstrategische problemen op te lossen [MK5].

Indicatoren:

 • integreert nieuwe kennis in bestaande;
 • past opgedane inzichten en kennis in de praktijk toe.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Activerend hoorcollege, casus-gestuurd onderwijs, gastcolleges, bedrijfsbezoek

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
De docent staat ter beschikking voor vragen voor en na de lesactiviteiten.
Formatieve feedback:
Feedback tijdens de les

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: /
  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie : niet van toepassing
  • periode gebonden evaluatie : 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Business marketingVerplicht
 • Auteur: Kees Gelderman, Paul Ghijsen, Hein van der Hart
 • Uitgever: Noordhoff Uitgevers
 • Editie: 6de druk 2017
 • ISBN-nr: 978-90-018-7811-5

Andere studiematerialen

slides op Chamilo

Studiekosten

Business marketing - 57, 00 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten: bedrijfsbezoeken; vervoerskosten : 10 euro

Trefwoorden

Business marketing, Inkoopbeleid, Koopgedrag zakelijke klanten, Marketingmix in de business-to-business omgeving.

IWETO-code: S191 Marktstudie.