Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Dienstenmarketing23343/4144/1819/1/55
Studiegids

Dienstenmarketing

23343/4144/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Dienstenmarketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege18,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Der Elst Sarie
Andere docenten: Bruyr Karin, De Cubber Cristel
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

De studenten inzicht laten verwerven in de basiselementen van het marketingplanningsproces voor dienstverlenende organisaties.

Inhoud

Deel 1: Het begrijpen van waarde in de dienstenomgeving (zowel in profit als non-profit organisaties)

1.    Wat is dienstenmarketingmanagement
2.    Het basismodel en managen van ontastbaarheid, vergankelijkheid, heterogeniteit en interactiviteit)
3.    Het analyseren van de dienstenomgeving (micro, meso, macro)

Deel 2: Het creëren van waarde in dienstverlening

4.    Strategie en organisatie
5.    Kwaliteit en kwaliteitsperceptie
6.    De klant
7.    Relaties en relatiemarketing

Deel 3: Het communiceren en leveren van waarde

8.    De P van personeel (HRM)
9.    De P van product (innovatie)
10.  De P van process
         

Volgtijdelijkheid (VT)

((geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Plant een marketingstrategie voor dienstverlenende organisaties(al dan niet publiek) die zich richten naar een eindconsument; in een off- of online; nationale of internationale omgeving, werkt deze uit en evalueert ze kritisch [MK4].

Indicatoren:

 • heeft kennis en inzicht in de marketingstrategieĂ«n binnen een dienstverlenende omgeving;
 • is op de hoogte van recente ontwikkelingen in de dienstensector;
 • herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving;
 • integreert nieuw kennis in bestaande;
 • past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe.

2. Plant een product-, prijs- ,distributie- en communicatiebeleid voor dienstverlenende organisaties (al dan niet publiek); in een off- of online; nationale of internationale omgeving, werkt deze uit en evalueert ze kritisch [MK5].

Indicatoren:

 • heeft kennis en inzicht in de marketingtools binnen een dienstverlenende omgeving;
 • kan de marketingtools voor dienstverleners toepassen om cases op te lossen.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege
Klassikale bespreking van praktijkcases en oefeningen
Bedrijfsbezoeken
Gastspreker

Begeleiding

Voor alle vragen kan de student bij de lector terecht.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie : 30% (groepsopdracht)
  • periode gebonden evaluatie : 70% schriftelijk examen
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Dienstenmarketingmanagement, offline en onlineVerplicht
 • Auteur: Wouter de Vries
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: laatste druk
 • ISBN-nr: 978-90-018-8682-0

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Diensten Marketing Management Offline & Online - 62,95 euro
Via Chamilo: slides op Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Dienstenmarketing.

IWETO-code: S191 Marktstudie.