Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Marketingcommunicatie I23340/4144/1819/1/50
Studiegids

Marketingcommunicatie I

23340/4144/1819/1/50
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Marketingcommunicatie I
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege48,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Neetens Brigitte
Andere docenten: Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

De studenten zien de plaats en functie van de marketingcommunicatie binnen het referentiekader van marketing alsook als resultante van de strategie van de organisatie.
Vertrekkende vanuit de algemene principes van het marketingbeleid, zoals aangeleerd in het eerste jaar, biedt het opleidingsonderdeel Marketingcommunicatie I een verdere uitdieping op het vlak van communicatie. Hierbij moeten de studenten kennis en inzicht hebben in alle bouwstenen van het marketingcommunicatieplan en in de logische opbouw ervan.

Inhoud

1 Marketing en communicatie

 • Marketingcommunicatie en andere marketinginstrumenten
 • Communicatiemix van een onderneming
 • Kritiek en regelgeving
 • Werking van marketingcommunicatie

2 Het marketingcommunicatieplan

3. Onderdelen van het marketingcommunicatieplan

 • Merkanalyse
 • Marketingcommunicatiedoelgroep
 • Marketingcommunicatiedoelstellingen
 • Marketingcommunicatiestrategie
 • Mediakeuze
 • Creatieve ontwikkeling
 • Marketingcommunicatiebudget
 • Evaluatie

 

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF voor Marketingstrategie reeds eerder al minstens 8/20 behaald) EN ((simultaan te volgen met Project marketingcommunicatie OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingcommunicatie) EN (simultaan te volgen met Beroepsgericht Frans III OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgericht Frans III OF geslaagd of gedelibereerd voor Beroepsgerichte taaltraining Frans III)).

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Plant een marketingcommunicatiebeleid in het licht van de gekozen marketingstrategie [MK6].

Indicatoren:

 • kan marketingcommunicatie kaderen binnen marketing & de marketingstrategie van de onderneming;
 • heeft kennis van de onderdelen van een strategisch marketingcommunicatieplan;
 • kan een marketingcommunicatieplan (cross-mediale reclamecampagne) kritisch evalueren.

2. Heeft grondige kennis van en inzicht in de marketingcommunicatie-mix [MK6].

Indicatoren:

 • beheerst en begrijpt de vakterminologie;
 • heeft kennis van trends en deontologie.

3.Kan handelen in een complexe en gespecialiseerde context met als doel het efficiënt finaliseren van opdrachten [BM8].

Indicatoren:

 • beschikt over de nodige communicatievaardigheid;
 • beschikt over de nodige ondernemingszin: creativiteit, initiatief name en doorzettingsvermogen;
 • kan kritisch reflecteren;
 • kan informatie verwerken;
 • kan oplossingsgericht werken;
 • neemt medeverantwoordelijkheid op in teamverband.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege, onderwijsleergesprek, casus-gestuurd onderwijs, gastcolleges, bedrijfsbezoek(en).

Begeleiding

De lector is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen.

Evaluatie (tekst)

Eerste examenkans:

o niet-periode gebonden evaluatie: 20% groepsopdracht (70% rapport – 30% presentatie )(het peer assessment resultaat wordt in rekening gebracht) + verplichte deelname aan de onderwijsactiviteiten (bureaubezoek, gastcolleges, presentaties medestudenten).

 

o periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen, meerkeuzevragen zonder GIS-correctie)

 

Tweede examenkans:

o niet-periode gebonden evaluatie : 20% individuele opdracht (100% rapport)

 

o periode gebonden evaluatie : 80% schriftelijk examen (open en gesloten vragen, meerkeuzevragen zonder GIS-correctie)

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
MarketingcommunicatiestrategieVerplicht
 • Auteur: Ko Floor, Fred van Raaij, Margot Bouwman
 • Uitgever: Noordhoff
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-018-3412-8

Andere studiematerialen

Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Studiekosten

Handboek Marketingcommunicatiestrategie - 59 euro
Via Chamilo: slides; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: deelname in bedanking sprekers; 1 euro
Studiereis en/of extra muros activiteiten: bezoek aan bureau: verplaatsing + bedanking; 15 euro
Kosten verbonden aan opdrachten (bv. rapporten, verplaatsingen,…): opdrachten in kader van niet-periodegebonden evaluatie; De kosten voor de uitvoering van de opdrachten zijn ten laste van de student.

Trefwoorden

Marketingcommunicatie.
IWETO-code: S191 Marktstudie.