Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Prijsbeleid23339/4144/1819/1/16
Studiegids

Prijsbeleid

23339/4144/1819/1/16
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Prijsbeleid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Baelen Freek
Andere docenten: De Geeter Anne
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Inzicht hebben in de verschillende aspecten die bepalend zijn voor een winstgevende prijszetting (zie leerinhoud), ze kunnen toepassen en kritisch beoordelen. De prijs is een van de elementen van de marketingmix. Een grondige kennis van prijsbeleid is dan ook noodzakelijk voor elke afgestudeerde professionele bachelor marketing.

Inhoud

 • Tactische prijszetting, prijsstrategie
 • Waardecreatie
 • Prijsstructuur
 • Prijs- en waardecommunicatie
 • Prijspolitiek
 • Prijsniveau
 • Rol van de kosten in prijszetting
 • Breakeven omzetwijziging
 • Concurrentie

Volgtijdelijkheid (VT)

((geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I) OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft kennis en inzicht in prijsbeleid, en kan dit kritisch evalueren en combineren [MK4] - [MK5].

Indicatoren:

 • slaagt erin de vakterminologie uit te leggen;
 • kan de geziene begrippen illustreren;
 • kan de geziene begrippen herkennen;
 • kan de geziene begrippen toepassen;
 • kan de bijhorende berekeningen uitvoeren.

2. Kan relevante gegevens verzamelen, interpreteren, combineren en kritisch evalueren [MK4].

Indicatoren :

 • kan de beïnvloedende factoren beschrijven en analyseren;
 • slaagt erin om uit gegevens informatie in overeenstemming met de vooropgestelde doelstellingen te halen;
 • kan kritisch omgaan met cijfermateriaal en bekomen resultaten;
 • kan de passende strategieën formuleren.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

 • Hoorcolleges, onderwijsleergesprek
 • Casusgestuurd onderwijs
 • Seminarie

Begeleiding

De student kan terecht bij de vaklector voor vragen.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen

 • Tweede examenkans:
  • periode gebonden evaluatie : 100% schriftelijk examen

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Lean PricingVerplicht
 • Auteur: Omar Mohout
 • Uitgever: Die Keure
 • Editie: 2015
 • ISBN-nr: 978-90-486-2344-0

Andere studiematerialen

Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent: Eventuele aanvullende kopieën.; Kostprijs: aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent.
Via Chamilo: Eventueel informatie ter beschikking gesteld via Chamilo.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Eventueel een seminarie; Deelname in de kosten verbonden het seminarie (ongeveer 1 euro).

Studiekosten

Lean Pricing - 34 euro
Kopieën tegen prijs bepaald door HoGent: Eventuele aanvullende kopieën.; Kostprijs: aantal pagina's * eenheidsprijs bepaald door de HoGent.
Via Chamilo: Eventueel informatie ter beschikking gesteld via Chamilo.; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Eventueel een seminarie; Deelname in de kosten verbonden het seminarie (ongeveer 1 euro).

Trefwoorden

Prijsbeleid.
IWETO-code: S191 Marktstudie, S190 Bedrijfsbeleid.