Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Transportmanagement23302/4144/1819/1/19
Studiegids

Transportmanagement

23302/4144/1819/1/19
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • logistiek management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Gewicht: 5,00
Totale studietijd: 125,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie77,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Wallays Piet
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel beoogt de student inzicht te doen verwerven in specifieke facetten van transportonderneming/-afdeling op leidinggevend vlak. De nadruk ligt hierbij vooral op het verwerven van kennis inzake planning, organisatie van transport, informatiestromen en rapportering. De student moet o.a. praktische toepassingen van transportoptimalisatie uitwerken rekening houdende met de (transport)wetgeving, evoluties o.a. in de transportsector, etc. Tevens moet de student in staat zijn typische kostprijs- en prijsberekeningen van een transport uit te voeren.

Inhoud

Deel 1: Algemene Bedrijfsoptimalisering
Deel 2: Investeringsbeslissingen
Deel 3: Kostprijsberekening en prijsvorming
Deel 4: Sociale wetgeving in de logistieke sector

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie I OF (geslaagd of gedelibereerd voor Handels- en financiële technieken EN (geslaagd of gedelibereerd voor Management OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Management))) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Financiële en bedrijfskundige administratie II OF (geslaagd of gedelibereerd voor Handels- en financiële technieken EN (geslaagd of gedelibereerd voor Management OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Management))) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Strategisch management OF geslaagd of gedelibereerd voor Strategisch management).

Begincompetenties

Eindcompetenties Strategisch management
Eindcompetenties Financiële en bedrijfskundige administratie I en II

Eindcompetenties (tekst)

1. De student heeft uitgediepte kennis van en inzichten in bedrijfsoptimalisering en management.

Indicatoren:

 • De student kent de structuur en het belang van een transportonderneming in de totale supply chain en -afdeling binnen het bedrijf.
 • De student kan transportbeslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau kritisch analyseren en motiveren.
 • De student kent het belang van een evenwichtige klantenportefeuille en kan een klantenanalyse uitvoeren.
 • De student heeft inzicht in de transportmarkt en kent de belangrijkste aspecten van de (transport)wetgeving.
 • De student kan zich uitspreken over de evoluties in hardware en TMS/WMS toepassingen.
 • De student kent/kan functioneel gebruik maken van de belangrijkste vervoersorganisaties, vakorganisaties en logistieke media.

2. De student heeft uitgediepte, praktische kennis in investeringen en kostprijsberekeningen.

Indicatoren:

 • De student kan autonoom zelfstandig, correct en systematisch de vereiste stappen uitvoeren m.b.t. investeringsbeslissingen en begrijpt de weerslag op de kostenstructuur.
 • De student heeft inzicht in de kostprijsberekeningen (voor verschillende modi).
 • De student kan a.d.h.v. specifieke informatie uit de algemene boekhouding de kostprijs van een rit bepalen.

3. De student heeft uitgediepte en praktische kennis in de sociale wetgeving in de logistieke sector.

Indicatoren:

 • De student kent de belangrijkste aspecten van de sociale wetgeving.
 • De student kent het belang van het personeel in de transportsector en het nut van personeelsmotivatie.
 • De student kan een dispatchplanning opstellen rekening houdende met de sociale wetgeving.

4. De student kan verworven kennis uit het opleidingsonderdeel Transportmanagement toepassen in een case.

Indicatoren:

 • De student kan een case op een autonome, correcte, efficiënte en systematische manier uitvoeren binnen een vooropgesteld tijdsbestek.
 • De student kan de aangeboden informatie begrijpen en verwerken in functie van de opdracht.
 • De student kan resultaat- en oplossingsgericht werken.
 • De student kan in teamverband werken.
 • De student kan de verwerkte informatie rapporteren en presenteren.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Interactief onderwijsleergesprek met praktijkvoorbeelden en -oefeningen.
Klassikale oefeningen en zelfstandig op te lossen toepassingen in Excel.
Een of meerdere transportcases.
Gastspreker en/of studie-uitstap.

Begeleiding

De lector is beschikbaar voor vragen tijdens de lesweken.

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 20% (cases & syntheseoefeningen)
  • periode gebonden evaluatie: 80% schriftelijk examen op pc
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen op pc

Andere studiematerialen

Overige: Eventuele aanvullende kopieën, deelname in de kosten van gastlezingen, enz…; ongeveer 5 euro.

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via het elektronisch leerplatform ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiereis en/of extra muros activiteiten: Eventuele studie-uitstappen; Kosten van de eventuele studie-uitstappen zijn ten laste van de student.

Studiekosten

Overige: Eventuele aanvullende kopieën, deelname in de kosten van gastlezingen, enz…; ongeveer 5 euro.

Via Chamilo: Lesmateriaal wordt via het elektronisch leerplatform ter beschikking gesteld; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiereis en/of extra muros activiteiten: Eventuele studie-uitstappen; Kosten van de eventuele studie-uitstappen zijn ten laste van de student.

35€ (TAS-TMS)

Trefwoorden

IWETO-code: T003 Transporttechnologie, S136 Transportrecht, S181 Financiële wetenschappen, S190 Bedrijfsbeleid.