Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Webdesign23383/4144/1819/1/57
Studiegids

Webdesign

23383/4144/1819/1/57
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Webdesign
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Webdesign
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Webdesign (English taught)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Poorter Hilde
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

Zelfstandig een eenvoudige website kunnen ontwerpen met afbeeldingen, tabellen, formulieren, … en op het internet plaatsen. De website wordt ontwikkeld in Adobe Dreamweaver.

Inhoud

1.     Inleiding webdesign
2.     Basisprincipes HTML en CSS
3.     Websiteontwikkelingseditor

 • werkomgeving
 • structuur van de site plannen en implementeren
 • opmaak
 • CSS
 • hyperlinks
 • afbeeldingen en illustraties
 • lijsten
 • tabellen
 • sjablonen
 • formulieren
 • uploaden van de site
 • gebruik van DIV's

Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties

Goede praktische kennis van en vaardigheid met computers (mappen maken en beheren, bestanden beheren, gebruik e-mailprogramma, gebruik browser, …).

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft een basiskennis van en inzicht in HTML/XHTML en CSS en kan kritisch evalueren en combineren [BM3].

Indicatoren:

 • kent de opbouw van een HTML-pagina;
 • kent de belangrijkste tags;
 • kent het verschil tussen relatieve en absolute hyperlinks en kan deze vlot aanmaken;
 • ziet het belang in van het scheiden van de structuur (HTML) en de presentatie (CSS) van een webpagina;
 • kan CSS gebruiken in een webpagina ("embedded style sheet" en "linked stylesheet");
 • kent de belangrijkste CSS-eigenschappen

2. Kan een (statische) website maken met een websiteontwikkelingseditor [BM3].

Indicatoren:

 • kan werken met sites in een websiteontwikkelingseditor;
 • kan werken met hyperlinks (ook het gebruik van een "named anchor");
 • kan werken met lijsten (ordered en unordered), inclusief geneste lijsten;
 • kan werken met tabellen (ook ‘header’ cellen gebruiken, cellen samenvoegen, …);
 • kan werken met CSS ("type selectors"en "class selectors");
 • kent de voornaamste kenmerken van de grafische bestandsformaten (gif, jpeg en png);
 • kan afbeeldingen opnemen in webpagina’s;
 • kan zelfstandig een op div’s (layers) en tabellen gebaseerde website maken;
 • kan een formulier ontwerpen
 • kan een website uploaden.

3. Functioneert met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief bij het gebruik van een websiteontwikkelingseditor [BM3].

Indicatoren:

 • kan zelfstandig een website ontwerpen en op het internet plaatsen;
 • toont creativiteit bij het ontwerpen van een website.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Onderwijsleergesprek
Begeleid zelfstandig werken

Begeleiding

Coaching
Elektronische leeromgeving Chamilo

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:  /
  • periode gebonden evaluatie : 100 % - beoordeling van de individueel gecreëerde website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)
 • Tweede examenkans:
  • 100 % - beoordeling van de individueel gecreëerde website (de student moet een mondelinge voorstelling/verdediging geven bij de website)

Andere studiematerialen

Software: Adobe Dreamweaver
Via Chamilo: alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo. Indien gewenst printen de studenten zelf de documenten.

Studiekosten

Via Chamilo: Alle studiemateriaal wordt aangeboden via Chamilo; indien gewenst printen de studenten zelf de documenten

Trefwoorden

Trefwoorden Webdesign + IWETO-code: P175-informatica