Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Partim Frans16123/4144/1819/16121/69
Studiegids

Partim Frans

16123/4144/1819/16121/69
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • marketing
Dit is een deel van het opleidingsonderdeel Marketingproject.
Studieomvang: 1 studiepunten
Gewicht: 1,00
Totale studietijd: 25,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk2,00 uren
Zelfstudie23,00 uren
Dit deel van het opleidingsonderdeel 'Marketingproject' wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: 
 • wel mogelijk.
 • indien in eerste examenkans niet geslaagd voor opleidingsonderdeel 'Marketingproject', moet dit deel enkel herkanst worden indien niet geslaagd.
Titularis: Marechal Jean-Michel
Taalvak: Ja, Frans
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2

Doelstellingen

De studenten kunnen een professionele presentatie in het Frans geven op basis van hun marketingrapport.

Inhoud

De studenten moeten een professionele presentatie voorbereiden op basis van het ingediende rapport, hierbij dienen ze marketinggerichte woordenschat in concrete situaties toe te passen.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

Kan professioneel presenteren in het Frans [BM2]

Indicator :
• kan een professionele presentatie geven op basis van het ingediende rapport
• beheerst marketinggerichte woordenschat om deze in concrete situaties toe te passen

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Begeleid zelfstandig leren/werken

Groepswerk

Begeleiding

Studenten kunnen bij de lector Frans terecht voor begeleiding presentatie

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: groepspresentatie van het marketingrapport

               quotering : 10% van de totale punten opleidingsonderdeel Marketingproject

 • Tweede examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie : individueel herwerken van de presentatie
  • periode gebonden evaluatie : presentatie van het herwerkte rapport

  quotering : 10% van de totale punten opleidingsonderdeel Marketingproject 

Andere studiematerialen

Marketingbrochure op Chamilo