Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Inkoopmanagement23396/4144/1819/1/14
Studiegids

Inkoopmanagement

23396/4144/1819/1/14
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Verkoop- en inkoopmanagement binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als Inkoopmanagement
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege24,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Geeter Anne
Andere docenten: Declerck Lieslot
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

De studenten krijgen een duidelijk beeld van de invulling van de inkoopfunctie en het inkoopproces in organisaties en bekwamen zich in de vaardigheden en beroepshoudingen van de professionele inkoper.

Inhoud

De inkoopfunctie als strategische bedrijfsfunctie
 • De inkoopfunctie: begrip, bijdrage aan het ondernemingsresultaat, visies op de inkoopfunctie, recente ontwikkelingen
 • Portfolio technieken voor de inkoper
 • Total Cost of Ownership (TCO) als tool voor kostenbeheersing en kostenreductie
 • (Europees ) Aanbesteden
 • E-procurement
 • Duurzaam inkopen

Inkoopvaardigheden gerelateerd aan het inkoopproces

 • Specificeren
 • Offreren en selecteren
 • Onderhandelen
 • Contracteren
 • Leveranciersevaluatie

Volgtijdelijkheid (VT)

(geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingmanagement) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie II OF (geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie I en consumentenpsychologie EN geslaagd of gedelibereerd voor Management) OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Marketingstrategie I OF geslaagd of gedelibereerd voor Marketingstrategie) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Business-to-business marketing OF geslaagd of gedelibereerd voor Business-to-business & verkooptechnieken OF geslaagd of gedelibereerd voor Business-to-business) EN (geslaagd of gedelibereerd voor Verkooptechnieken OF geslaagd of gedelibereerd voor Business-to-business & verkooptechnieken OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Verkooptechnieken OF geslaagd of gedelibereerd voor Verkooptechnieken) .

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Kan het belang van de inkoopfunctie als strategische bedrijfsfunctie verklaren, heeft er inzicht in en kan dit kritisch evalueren [BM6] [MK7].

Indicatoren:

 • kan illustreren welke bijdrage de inkoopfunctie aan het ondernemingsresultaat kan leveren;
 • kan de specifieke inkooptechnische kenmerken van de verschillende soorten producten onderscheiden en aangeven welke de meest effectieve inkoopstrategie is voor een bepaald product of dienst;
 • kan het proces van (Europees) aanbesteden omschrijven;
 • heeft inzicht in de wijzen waarop ICT de inkoopbeslissingen ondersteunt ;
 • kan de hoofdlijnen van een duurzaam inkoopbeleid omschrijven en kritisch evalueren.

2. Kan de vaardigheden behorende bij de belangrijkste fasen van het inkoopproces in de praktijk brengen [MK 6].

Indicatoren:

 • kan offertes beoordelen, evalueren en vergelijken en zo tot een leveranciersselectie komen;
 • kan de commerciële onderhandelingsstrategieën en –tactieken toepassen in eenvoudige praktijksituaties in een B-t-B omgeving;
 • kan de belangrijkste juridische aspecten met betrekking tot inkoop in kaart brengen;
 • kan de mogelijke juridische valkuilen en misverstanden uiteenzetten;
 • kan een beslissingsmodel gebruiken voor leveranciersevaluatie.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Hoorcollege, onderwijsleergesprek, gastcolleges

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedback

Evaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie:  /
  • periode gebonden evaluatie: 100% schriftelijk examen (open vragen)
 • Tweede examenkans:
  • 100% schriftelijk examen (open vragen)

Boeken en syllabi

1. Verplicht aan te kopen boeken
Essentials -NegotiationVerplicht
 • Auteur: Katia Tieleman, Marc Buelens
 • Uitgever: Lannoo Campus
 • Editie: tweede druk 2012
 • ISBN-nr: 978-94-014-0295-8
InkoopVerplicht
 • Auteur: Peter Streefkerk, Walther Ploos van Amstel
 • Uitgever: Pearson Education
 • Editie: 4de druk 2017
 • ISBN-nr: 978-90-430-1597-4

Andere studiematerialen

slides op Chamilo

Studiekosten

Inkoop - 46,00 euro + boek onderhandelen :20 euro

Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: gastsprekers; incentive spreker 1 euro

workshop onderhandelen indien oppportuniteit zich voordoet

Trefwoorden

Inkoopfunctie, inkoopproces, inkoopvaardigheden, Europees aanbesteden,duurzaam inkoopbeleid                                                                               IWETO-code: s190 – bedrijfsbeleid, s191 - marktstudie