Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
CRM-toepassingen30132/4144/1819/1/21
Studiegids

CRM-toepassingen

30132/4144/1819/1/21
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement, trajectschijf 3
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • 3MK - Keuzetraject Communicatie binnen marketing
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement als CRM-toepassingen
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 75,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)

Onderwijsorganisatie (studietijd)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie51,00 uren
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Eynde Ruth
Taalvak: Nee
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel CRM-toepassingen heeft als doel de student inzicht te geven in hoe Customer Relationship Management (CRM) kan ingevoerd worden als bedrijfsstrategie.
Het opleidingsonderdeel laat de student kennis maken met diverse CRM software systemen .

Inhoud

CRM als bedrijfsstrategie

Toepassingsmogelijkheden van diverse CRM-paketten

Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd of gedelibereerd voor ICT II: Data-analyse en databasebeheer OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Databasebeheer OF geslaagd of gedelibereerd voor ICT III: Databasebeheer OF geslaagd of gedelibereerd voor Partim Database management.

Begincompetenties

In de facultaire onderwijs- en examenregeling (FOER) vind je de afspraken inzake volgtijdelijkheid die voor dit opleidingsonderdeel van toepassing zijn

Eindcompetenties (tekst)

1. Heeft kennis van en inzicht in CRM -toepassingen [BM3].

Indicatoren:

 • weet hoe CRM kan toegepast worden als een bedrijfsstrategie
 • heeft inzicht in het ontwerp en de structuur van een CRM-toepassing;
 • kent de mogelijkheden van CRM-software en kan die gebruiken in eenvoudige cases

2. Functioneert met volledige autonomie en een ruime mate van initiatief [BM3].

Indicatoren:

 • kan analytisch en probleemoplossend denken;
 • legt bij de toepassing van een CRM-systeem de link naar de praktische bruikbaarheid ervan.

Onderwijsorganisatie (omschrijving)

Via onderwijsleergesprekken, geleide en individuele oefeningen met de computer leert de student CRM software uitdiepen. De lector zal je coachen en waar nodig bijsturen in diverse oefeningen en opdrachten.

Begeleiding

Individuele leerproblemen op eigen initiatief melden aan de docent.
Formatieve feedbackEvaluatie (tekst)

 • Eerste examenkans:
  • niet-periode gebonden evaluatie: 30%
  • periode gebonden evaluatie: 70% mondeling examen met externe jury
 • Tweede examenkans:
  • 100% mondeling examen

Verplichte aanwezigheid tijdens de lessen.

Andere studiematerialen

Software : Teamleader, Salesforce

Studiekosten

Software: Teamleader, Salesforce; 0 euro
Lezingen, seminarie, gastsprekers, …: Teamleader, Salesforce; 1 euro (deelname kostprijs relatiegeschenk)

Trefwoorden

Databasebeheer, databanken, IWETO-code: P175 Informatica