Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Viool master I (Jazz)35118/4141/1819/2/11
Studiegids

Viool master I (Jazz)

35118/4141/1819/2/11
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Jazz: Viool binnen uitvoerende muziek
  Keuzepakket:
  • Jazz: Instrument/zang 4
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Viool master I (Jazz): Viool (Bart Defoort)
 • Master in de muziek als Viool master I (Jazz): Viool (NN)
 • Master of Music als Violin master I (Jazz)
 • Master of Music als Violin master I (Jazz): Violin (Bart Defoort)
 • Master of Music als Violin master I (Jazz): Violin (NN)
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 22 studiepunten
Gewicht: 22,00
Keuzesamengesteld opleidingsonderdeel
Totale studietijd: 660,00 uren
Dit samengesteld opleidingsonderdeel kan bestaan uit volgende delen:
 • Viool (Bart Defoort) (22 studiepunten - gewicht: 22,00 - optioneel)
 • Viool (NN) (22 studiepunten - gewicht: 22,00 - optioneel)
De samenstelling van dit opleidingsonderdeel kan door de student gekozen worden.
Er moet één bijkomend deel gekozen worden.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Defoort Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Viool master I (Jazz)
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie612,00 uren

Delen van het opleidingsonderdeel:
Viool (Bart Defoort)
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie612,00 uren
Viool (NN)
Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie612,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Instrumentstudie is het kernonderdeel (“hoofdvak”) van de afstudeerrichting “uitvoerende muziek” en vormt de hoofdmoot in alle modeltrajecten. Het praktijkhoofdvak is gerelateerd aan verscheidene theoretische opleidingsonderdelen en wordt vanaf het begin onderbouwd met theoretische én praktische voorbeelden, gerelateerd aan repertoirestukken die hetzelfde niveau hebben als deze die in de combo-lessen ingestudeerd worden.

Omschrijving Inhoud

De leerstof in het 1ste semester is opgebouwd rond het ontwikkelen van de technisch-motorische vaardigheden, de relatie melodie-harmonie-ritme-structuur, stijlstudie en leesvaardigheid. Hierdoor wordt een verregaande horizontale congruentie met de theorievakken en het combo bereikt.

De leerstof in het 2de semester is opgebouwd rond het toepassen van de technisch-motorische vaardigheden, de relatie melodie-harmonie-ritme-structuur en stijlstudie in een concertsituatie. Hierdoor wordt een verregaande horizontale (theorievakken & combo) en verticale (aansluiting met leerstof 1ste semester) congruentie bereikt.

1ste semester

De student zorgt voor een lijst met een opsomming van de voorbereide techniekonderdelen.
• transcripties: eigenhandig uitgeschreven door de student (opmaak met Sibelius, Encore of gelijkaardig software programma), uitvoering met originele opname
• stijlgebonden instrument-technische etudes (jazz)
• harmonische, ritmische en melodische etudes (jazz)
• delen uit klassieke etudes, partitas, suites etc.

OPGELET:
• Drums: percussie-studie
• Zang: - prima vista - zangers moeten minstens 1 stuk solo uitvoeren waarbij ze zichzelf begeleiden op piano/gitaar Dit onderdeel wordt voorbereid in samenspraak met de docent en is gerelateerd aan het programma performance (evaluatie 2de semester).

2de semester

Dit onderdeel bevat volgende onderwerpen en richtlijnen: Als verplicht onderdeel organiseert de student zelf een slotconcert in de loop van de 2de examenperiode (deadline periode bepaald door de coördinator) van het lopende academiejaar.
Dit optreden van ongeveer 45 minuten gaat door “extra muros” in de Gentse regio. 


Ter voorbereiding van de masterproef kan de student opteren voor eigenzinnige uitvoeringsmogelijkheden zoals een solo werk, een duet, eigen composities, eigen arrangementen voor middelgrote bezetting (4 blazers en ritmesectie) e.a. Deze opties zijn niet bindend maar worden wel gestimuleerd.
De student staat zelf in voor organisatie, publiciteit, communicatie, programmaboekje etc.

• locatie: in regio Gent
• duur: +/- 45 minuten
• minimum 2 performances per avond (samenwerking)
• deadline doorgeven datum & locatie: op 31 maart van het lopende academiejaar
• periode: tijdens de examenperiode, vóór de toonmomenten (evaluatie examenperiode) Instrument Jazz en Pop Ba 1, 2, 3 & Ma 2.
• student Muziekproductie inschakelen voor het geluid (PA) wordt sterk aanbevolen
• datum van de performance wordt vastgelegd in overleg met de docent en de coördinator
• geen repertoire uit de combo-toonmomenten
• het repertoire is uit het hoofd gekend
• de student zorgt voor een repertoirelijst (programma) van het ingestudeerde repertoire, goedgekeurd en ondertekend door de docent

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Slagen voor Jazz: Instrument 3

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Beroepscompetenties
 
Interpretatie van het repertoire volgens de stijlvereisten binnen het idioom Jazz: thema’s (zangers en blazers), begeleidingsvormen (piano, gitaar, bass & drums) en solo’s (alle instrumenten). 

a) muzikaliteit en stijlkennis
De student:
• beschikt over een persoonlijke, gefundeerde muzikale sensibiliteit, eigen aan de stijl en kan deze ook verwoorden en beargumenteren
• beschikt over een excellent muzikaal gehoor
• toont een open geest
• heeft een persoonlijk en origineel muzikaal voorstellingsvermogen dat in zijn/haar uitvoeringen naar voor wordt gebracht

b) techniek
De student:
• beschikt over een uitstekende technische vaardigheid die een eigen musiceerstijl en muzikale persoonlijkheid faciliteren
• improviseert zowel individueel als in groep in de meest uiteenlopende stijlen
• leest partituren met verschillende muzieknotatiesystemen op zicht

c) onderzoek
De student:
• toont het vermogen om op academisch niveau onderzoekend, experimenterend en beschouwend kennis, intuïties en emoties om te vormen tot een muzikale uitvoering
• gebruikt zijn/haar kennis over historische en hedendaagse uitvoeringspraktijken om tot originele performances van professioneel niveau te komen
• documenteert en archiveert zijn/haar werk (portfolio)

d) examen en feedback
De student:
• kan omgaan met stressfactoren eigen aan de artistieke uitvoering
• kan omgaan met kritiek (feedback)

Samenwerkingscompetenties
De student:
• werkt samen met andere musici (teambuilding)
• toont openheid, begrip, respect en waardering voor de verantwoordelijkheden en belangen van de anderen in een samenwerkingsverband
• kan met anderen samenwerken, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is

Communicatieve vaardigheden
De student:
• gaat contacten aan die relevant kunnen zijn voor de studiesituatie
• vertoont een beginnende ambitie om bekendheid te geven aan eigen uitvoeringen, concerten en performances

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• werkcolleges
(wekelijks 1 lesuur)
•  techniek (modulair groepsmatig-individueel)
- drummers: Latin Percussion (wekelijks 1 lesuur)
• oefensessies (op zelfstandige basis)
• concerten extra muros
• informeel leren via jam sessies

Omschrijving Begeleiding

Er is mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de optie-coördinator.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Bij alle evaluaties zorgt de student zelf voor begeleiders en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de samengestelde bezetting (zelfwerkzaamheid, verantwoordelijkheidszin & teambuilding). Evaluatie en deliberatie met interne jury (quotering door titularis + interne jury) Aansluitend feedback van de jury aan de student

Tussentijdse evaluatie (technische proef):
toegekende cijfers gelden voor 40% van de totale punten

Evaluatie examenperiode (performance):
toegekende cijfers gelden voor 60% van de totale punten

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans:niet mogelijk.
Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Viool (Bart Defoort)op 20 (tot op een geheel getal)Nee--
Viool (NN)op 20 (tot op een geheel getal)Nee--
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht
• Berkman D., 2007, The Jazz Musician’s Guide to Creative Practicing, Sher Music Co.
• Gertz B, 2005, Let’s Play Rhythm, Advance Music
• Moretti D., Nicholl M. & Stagnaro O., 2010, Essential Grooves for Writing, Performing and Producing Contemporary Music, Sher Music Co. Omschrijving Studiematerialen (tekst):

Aanbevolen
• Goldsen M.H., 1978, Charlie Parker Omnibook, Atlantic Music Corp.
• Houghton S. & Warrington T., 1990, Essential Style for the Drummer and Bassist Book 1, Alfred Publications
• Houghton S. & Warrington T., 1992, Essential Style for the Drummer and Bassist Book 2, Alfred Publications
• Johansson K.G. & Hortjek H., 1998, Real Rock Book 1, Warner/Chappell Music Scandinavia AB
• Johansson K.G. & Hortjek H., 2001, Real Rock Book 2, Warner/Chappell Music Scandinavia AB
• Sher C. & Bauer B., 1983, The World’s Greatest Fake Book, Sher Music
• Sher C. & Bauer B., 1988, The New Real Book 1, Sher Music Co.
• Sher C. & Bauer B., 1991, The New Real Book 2, Sher Music Co.
• Sher C. & Dunlap L., 1995, The New Real Book 3, Sher Music Co.

Diverse “artist songbooks”
Transcripties van thema’s en solo’s door studenten en/of docenten

Omschrijving Studiekosten

Er worden geen extra kosten voorzien.

Omschrijving Trefwoorden

h820-muziek-instrument, h830-muziek-zang, h805-muziek-improvisatie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.