Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Restauratie technieken 129139/4141/1819/1/36
Studiegids

Restauratie technieken 1

29139/4141/1819/1/36
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 1
    Afstudeerrichting:
    • instrumentenbouw
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Damm Kerstin
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk68,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie88,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Kennis van specifieke aspecten van restauratie behoort tot de beroepscompetenties van een bouwer van historische instrumenten op masterniveau.

Omschrijving Inhoud

De studenten worden ingewijd in de specifieke restauratietechnieken voor muziekinstrumenten, zowel theoretisch als praktisch. De elementen die bij het vak "Inleiding restauratie en conservatie" werden aangereikt worden nu toegepast op het specifieke domein van de muziekinstrumenten in hun geheel en snaarinstrumenten in het bijzonder.

- Tijdens een reeks theoretische uiteenzettingen en oefeningen wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke aspecten van instrumentenrestauratie, o.m. het plannen en ordenen van de stadia van restauratieprojecten, het losmaken van onderdelen en verankeringen, het vervangen en samenvoegen, oppervlaktebehandeling en retouches, etc...

- Het opleidingsonderdeel voorziet in een opeenvolging van praktische oefeningen. Deze oefeningen zijn erop gericht specifiek materiaalgebruik en technieken te leren kennen en eenvoudige restauratieopdrachten uit te voeren op muziekinstrumenten. ?

- De student houdt ook een bibliografisch register bij van specifieke vak -en aanverwante literatuur.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Toegelaten tot de master instrumentenbouw

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
- beschikt over praktisch inzicht en een kritisch referentiekader die hem ondersteunen bij
ethische esthetische en technische beslissingen bij een restauratie
- kan een kritische houding aannemen tegenover eigen atelierwerk
- heeft gevoel voor historische substantie
- kan specifieke restauratiehandelingen plannen en toepassen op muziekinstrumenten
-kan structurele en stilistische kenmerken van muziekinstrumenten onderscheiden en integreren bij restauratie
- kan al zijn/haar handelingen en onderzoeksresultaten neerschrijven in een rapport dat duidelijk gedocumenteerd is

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Hoorcolleges en praktijkateliers –?museumbezoek – atelierbezoek – uiteenzettingen en workshops door externe specialisten.

Omschrijving Begeleiding

Er is steeds de mogelijkheid tot persoonlijke afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Theoretisch examen: toetsing van de behandelde theoretische materie.
Permanente evaluatie van de praktijkoefeningen.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: niet mogelijk.

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Verplicht
Fearn, R.W., 2006, Worksheets for restoring and conserving old violins, Woodland Press
Weisshaar H., Weisshaar M., 1988, Violin restoration. A Manual for Violin Makers, Los Angeles, Weisshaar-Shipman

Aanbevolen
Abondance F., 1981, Restauration Des Instruments De Musique (Découvrir, Restaurer, Conserver) , Diffusion Weber
Barclay, R.L., 2005, The Preservation and Use of Historic Musical Instruments: Display Case or Concert Hall, Leeds, Maney Publishing
Meer J. H., Thibault G., 1967, Preservation and Restoration of Musical Instruments, London, The International Council of Museums
The Fellowship of Makers and Restorers of Historic Instruments Quarterly, 1975-2015, passim.
The Strad, 1984 – 2015, passim
Wilder, T., 2011, The conservation, restoration, and repair of stringed instruments and their bows, 3 dln, IPCI-Canada and Archetype Publications

Omschrijving Studiekosten

Vervoerskosten atelier- en museumbezoek, ca. 40 euro

Omschrijving Trefwoorden

H845-muziek-instrumentenbouw

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.