Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Posttonale schriftuur29072/4141/1819/1/86
Studiegids

Posttonale schriftuur

29072/4141/1819/1/86
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: De Poorter Simon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie144,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

‘Posttonale schriftuur’ behandelt de harmonische en contrapuntische syntaxis van de twintigste eeuwse muziek. Het is een aanvulling van de cyclus tonale schriftuur.

Omschrijving Inhoud

Studie van posttonale schrijftechnieken.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Toegelaten tot Master of Arts in de muziek

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
- heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen betreffende de posttonale muziekschriftuur
- bezit kennis en vaardigheid om posttonale compositietechnieken in een geabstraheerde vorm toe te passen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Evaluatie van portfolio op basis van kwantiteit en kwaliteit van de gerealiseerde werken; regelmatige aanwezigheid.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: wel mogelijk.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Lesnota’s
Syllabus
Partituren

Aanbevolen studiemateriaal:

- Kostka, Stefan; Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Prentice Hall, 1998
- Morgan, Robert P.; Strunk's Source Readings in Music History: The Twentieth Century (Revised Edition) (Vol. 7), WW Norton & Company, 1998
- Silberman, Peter; Post-Tonal Improvisation in the Aural Skills Classroom, Volume 9, Number 2, July 2003 / 2003 Society for Music Theory;
http://www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.03.9.2/mto.03.9.2.silberman.html
- Straus, Joseph N.; Introduction to Post-Tonal Theory, Prentice Hall, 2004;

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

H800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.