Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt29069/4141/1819/1/81
Studiegids

Tonale schriftuur: Harmonie & Contrapunt

29069/4141/1819/1/81
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Gewicht: 15,00
Totale studietijd: 450,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Masson Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie402,00 uren

Omschrijving Inhoud

De leerstof tonale schriftuur is verdeeld in 2 semesters.

SEMESTER 1
Situering en beknopte historische duiding bij aspecten uit de harmonieleer.
Bespreking van akkoordverbindingen: opfrissen leerstof minor 1 en 2, toelichting bij verbindingen met gealtereerde akkoorden, gebruik van chromatiek in tonale context. Verder inzicht ontwikkelen in cadensen, sequensen, modulaties, versieringsnoten, tussendominanten, wisseldominanten (= dubbeldominanten) en pedaalnootharmonie.
Harmonische analyses van fragmenten uit partituren, met talrijke luistervoorbeelden.
De studenten realiseren bas- en sopraanopgaves. De studenten maken daarnaast zelf oefeningen waarin specifieke toepassingen uit de aangereikte leerstof aan bod komen.

SEMESTER 2
Situering en duiding bij aspecten uit tonaal contrapunt in barokke stijl.
Vierstemmig harmoniseren van koraalmelodieën, met oog voor contrapuntisch verloop van elke stem. Korte uitleg bij historische context van een koraal en meerstemmige realisaties doorheen de geschiedenis. Specifieke aandacht voor gebruik van versieringsnoten.
Uitwerken van koraalpreludes en koraalricercare’s. Werken met imitaties in alle intervallen, in inversies, in ritmische aanpassingen, in augmentaties, in diminuties, in retrograde, in metrische verschuivingen, in varianten, in mengvormen… Werken met verschillende soorten omkeerbaar contrapunt.
Daarnaast leren we canons schrijven met vooropgestelde modulatieschema’s binnen bepaalde vormelijke afspraken. Deze canons zijn driestemmig, waarbij twee stemmen in canon lopen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcolleges met klassikale en persoonlijke begeleiding, aanbreng van het nodige didactisch materiaal, partituurfragmenten, boeken, artikels, referenties, documentatie, e.d.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De evaluatie is ingericht per semester. Quotering gebeurt door de docent en een jury.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursusmateriaal samengesteld door de docent

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.