Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Compositie en arrangement 129143/4141/1819/1/75
Studiegids

Compositie en arrangement 1

29143/4141/1819/1/75
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Muziekproductie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Jazz Muziekeducatie binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
  • Pop Muziekeductie binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Composition and arrangement 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Semester 1)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lhoest Leon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Arrangement en compositie Jazz/Pop is gericht naar de uitvoeringspraktijk. Het stimuleert en ondersteunt de scheppingsdrang van de student. Het opleidingsonderdeel steunt op opleidingsonderdelen zoals Jazz/pop harmonie, partituuranalyse, onderzoeksmethodiek e.a.

Omschrijving Inhoud

Methodologie van het componeren en arrangeren voor gevarieerde bezettingen in verschillende stijlen, met de nadruk op de strijkersectie en de houtblazers.

Representatieve werken van klassieke, jazz-, pop- en filmcomponisten worden geanalyseerd.
Het componeren, arrangeren, reduceren van verschillende werken.
Eindwerk dient opgenomen te worden op een geluidsdrager.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Arrangement 3

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de verschillende modules ‘Arrangement en compositie Jazz/Pop’ heen worden onderstaande competenties verworven.
Voor het eerste masterjaar is dit op finaliserend niveau m.b.t. grote ensembles.

1. De student bezit een goed muzikaal voorstellingsvermogen en creatieve fantasie en kan die op de geijkte manier communiceren naar andere uitvoerende musici
2. De student kan een muziekstuk arrangeren voor ensembles van gevarieerde omvang
3. De student heeft een goede theoretische kennis betreffende de jazz en/of pop gerichte compositiepraktijk en kan deze creatief toepassen
4. De student overziet de implicaties van artistieke keuzes en beslissingen en kan deze ten aanzien van uitvoerders verantwoorden

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

werkcolleges, begeleid zelfstandig leren

Omschrijving Begeleiding

Studievoortganggesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

* evaluatie d.m.v. opdrachten tijdens het jaar (65%)
* eindopdracht (35%)

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: wel mogelijk.
Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen

• Adler S., 2002, Study of Orchestration, W.W. Norton & Company
• De Ruiter W., 1993, Compositietechnieken in de Twintigste Eeuw, De Toorts
• Felts R., 2002, Reharmonisation Techniques, Berklee Press
• Lowell D. & Pullig K., 2003, Arranging For Large Jazz Ensemble, Berklee Press
• Miller R., 2000, Modal Jazz 1, Advance Music
• Pease T., 2003, Jazz Composition. Theory and Practise, Berklee Press
• Russo W., 1997, Jazz Composition and Orchestration, University of Chicago Press
• Sebesky D., 1984, The Contemporary Arranger, Alfred Publishing Company
• Sturm F., 1995, Changes over Time: The Evolution of Jazz Arranging, Advance Music
• Wright R., 1982, Inside the Score, Kendor Music

Omschrijving Studiekosten

50 euro

Omschrijving Trefwoorden

H840-muziek-compositie, hh8430-muziek-theorie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.