Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Klankrealisatie master 129064/4141/1819/1/08
Studiegids

Klankrealisatie master 1

29064/4141/1819/1/08
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Sound realisation master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Broekman Jesse
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege18,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Klankrealisatie beoogt realisatie van eindcompetenties met betrekking tot 'nieuwe technologieën en media binnen de actuele muziekcultuur'. Klankrealisatie beoogt het uitbreiden en verrijken van de compositorische vaardigheden en de verhoging van de inzetbaarheid in het werkveld. Klankrealisatie is een direct ondersteunend en aanvullend vak voor de hoofddiscipline compositie.

Omschrijving Inhoud

• werking van het programma Pure Data
• technieken voor elektronische klankproductie:
o vocoder
o physical modeling
o analyse-resynthese
o low frequency oscillator (LFO)
• basistechnieken van algoritmische muziek
o deterministische en aleatorische procedures
• componeren voor live-elektronische media
o karakteristieken van microfoons voor versterking of opname
o basiseffecten (delay, reverb,…)
o soft- en hardware controllers

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Scheppingskracht, vernieuwingsdrang

De student
• is bekwaam om zich, vanuit eigen artistieke visie en aanvoelen, op een persoonlijke en artistiek hoogstaande manier muzikaal uit te drukken via een op voorhand vastgelegd of bedacht muziekbetoog met behulp van de daartoe geëigende middelen
• heeft een denkende attitude waardoor verwondering leidt tot probleemstelling in het klankschap
• bezit de nodige heuristiek om problemen uit het klankschap en van het muzikale scheppingsproces op te lossen
• is in staat een compositie of een muziekproductie te plannen, te ontwikkelen en af te werken
• kan bestaande kennis over het hedendaagse componeren op een innoverende en toekomstgerichte wijze in nieuwe composities en producties toepassen
• is in staat de traditionele grenzen van het eigen vakgebied te verleggen
• ontwikkelt een eigen originele en persoonlijke stijl en expressie in zijn muzikale scheppingen
• beheerst algemene en specifieke beroepsgerichte competenties om zich als zelfstandig musicus te bewijzen
• bezit een attitude tot het diepgaand exploreren van het klankuniversum
• heeft aandacht en een open geest met betrekking tot niet westerse muziekculturen en klankidiomen


Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Begeleid zelfstandig / extern werk
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie

Omschrijving Begeleiding

Indien de student moeilijkheden ondervindt met de leerstof kan via mail of op afspraak extra uitleg worden gegeven.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Praktische proef : 2/3 van totaal

Beoordeling jaarwerk: 1/3 van totaal

Tweede examenkans is mogelijk.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studenten kunnen gebruik maken van de computers, geluidskaarten, microfoons en midi-controllers op de verschillende campussen.

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.