Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Coachen en Musiceren 129058/4141/1819/1/95
Studiegids

Coachen en Musiceren 1

29058/4141/1819/1/95
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Coaching and Musicianship I
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Deprey Kris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie144,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het coachen van een solist of ensemble dat de composities creëert, behoort tot de courante beroepspraktijk van een componist. De verworven communicatiecompetenties ondersteunen de realisatie van het masterrecital compositie.

Omschrijving Inhoud

De student heeft de verantwoordelijkheid over de voorbereidende studie, repetities/ instudering en de uiteindelijke presentatie van zijn/haar composities. Hierbij zijn de voorbereidende studie en de verantwoordelijkheid van de student voor de repetities/ instudering het belangrijkste.

De student leert zijn persoonlijke visie formuleren over zijn werk, leert zijn inzichten te communiceren met (mede)spelers, kan een repetitie leiden en neemt de eindverantwoordelijkheid voor een productie.
De voorbereiding wordt gepresenteerd onder de vorm van een portfolio; die bevat analytische nota’s, stilistische en interpretatieve aanwijzingen.

De gecoachte werken zijn eigen composities.

Tijdens het academiejaar worden workshops ingericht die inhoud en doelstellingen van dit opleidingsonderdeel ondersteunen. Deze workshops zijn door de student verplicht bij te wonen.
De student licht de docent op eigen initiatief, tijdig en via email in over alle geplande repetities en concerten met zijn/haar composities, en maakt op eigen initiatief en tijdig een afspraak met de docent om deze in staat te stellen hem/haar bij het voorbereidende werk voor de repetities te begeleiden. Alle daarvoor noodzakelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld de partituur, worden tijdig via email of persoonlijk aan de docent bezorgd.

Verdere detailregelgeving wordt bekendgemaakt bij aanvang van het academiejaar.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Toegelaten tot master in de muziek specialisatie compositie

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

- de student geeft blijk van de wens om zijn compositie of muziekproducties te realiseren
- de student gaat contacten aan die relevant zijn voor zijn werk of beroepssituatie en bouwt een netwerk uit
- de student is in staat te onderhandelen over organisatorische aspecten van zijn beroepspraktijk
- de student levert een wezenlijke artistieke bijdrage aan het muzikale groepsproces tijdens een muziekproductie
- de student kan de leiding geven aan een groep musici en het ondersteunend team tijdens het muziekproductieproces
- de student kan samenwerken en leiding geven in een multidisciplinaire omgeving en kan er vernieuwingsprocessen stimuleren
- de student is in staat om de eigen artistieke doelen te realiseren en de eigen bekwaamheden in te zetten in een samenwerkingsverband
- de student toont begrip, respect en waardering voor de verantwoordelijkheden en belangen van de anderen in een samenwerkingsverband

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcolleges, workshops, concerten

Omschrijving Begeleiding

Coaching

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie op basis van geleverde prestaties inzake communicatie, voorbereidende studie, repetities/ instudering en presentatie van gecoachte werken.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans:wel mogelijk.
Deliberatie-info:voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

partituren

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

h820-muziek-instrument; h830-muziek-zang

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.