Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Stemvorming 113395/4141/1819/1/83
Studiegids

Stemvorming 1

13395/4141/1819/1/83
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de muziek als Stemvorming 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Verheyen Hilde
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie42,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel stemvorming streeft zowel affectieve en psychomotorische doelen na als cognitieve en affectieve. Stemvorming is sterk gerelateerd aan 'Solf├Ęge, algemene muziekleer en gehoorvorming'.

Het ondersteunt en gaat vooraf aan inleiding koordirectie en koorpracticum en koordirectie. Stemvorming ontwikkelt niet alleen de zangtechniek en de ademhalingstechniek, maar is ook onontbeerlijk voor de ontwikkeling van het muzikaal gehoor, het intonatievermogen en het inwendig voorstellingsvermogen.

Omschrijving Inhoud

1. Stemvorming betreft de training van alle aspecten die bijdragen tot een goede zangtechniek:
- de training van de goede lichaamhouding bij het zingen met nadruk op ontspanning, oefening van de buikspieren en het middenrif beheersing
- het goede gebruik van ademhaling als krachtbron
- de optimalisering van het gebruik van de resonantieruimte
- de technieken om de stembanden te leren ontspannen
- de techniek van de ademvoering en aanzet
- de articulatie van klinkers en medeklinkers
- registergebruik

2. De verworven vaardigheden worden toegepast op repertoire in verschillende stijlen gaande van solozang, van duo's tot en met vocaal ensemble, van klassiek tot Motown. Dit aspect van het opleidingsonderdeel is thematisch geordend in overeenstemming met de mogelijkheden van de student.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef UM Klassiek. De student wordt toegelaten tot het keuzevak op basis van een intake-gesprek.Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de verschillende jaren heen ontwikkelt de student de volgende competenties:
1. De student heeft een behoorlijk ontwikkeld muzikaal gehoor
2. De student bezit een behoorlijk muzikaal voorstellingsvermogen en een behoorlijk ontwikkelde zangtechnische vaardigheid
3. De student kan de verworven zangtechnische vaardigheden creatief aanwenden in toepassingen dienstig voor zijn werkveld

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcolleges, begeleid zelfstandig leren en zelfstudie

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie
Praktische proef

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).

Tweede examenkans: niet mogelijk.

Deliberatie-info: voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.