Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Posttonale compositietechnieken19900/4141/1819/1/93
Studiegids

Posttonale compositietechnieken

19900/4141/1819/1/93
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • Compositie Muziekeducatie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Post-tonal composition techniques
 • Master of Music als Post-tonal composition techniques
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Rathe Filip
Andere docenten: Janssens Daan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege24,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie48,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel is ondersteunend bij de opgelegde repertoirevereisten mbt twintigste eeuwse muziek. De student verwerft kennis over en inzicht in een benadering van muziek waarbij klankleur, gestiek en interactie tussen de uitvoerders het vertrekpunt vormen.

Omschrijving Inhoud

Sem. 1: posttonale compositietechnieken:
studie van de belangrijkste organisatiesystemen, schriftuurtechnieken en speeltechnieken van de Westerse kunstmuziek van de twintigste eeuw waarbij de parameter toonhoogte niet het initiële uitgangspunt vormt.

Sem 2: practicum posttonale compositietechnieken:
oefeningen

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Toegelaten tot Master of Arts in de muziek

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
1. bezit de nodige heuristiek om muzikale problemen in de periferie van het werkveld, in functie van een uitvoering op te lossen
2. heeft een grondige kennis van de hedendaagse uitvoeringspraktijken die haar/hem in staat stellen muziek op een getrouwe en integere wijze uitvoeren zonder de eigen muzikale stijl te verloochenen
3. heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen betreffende de actuele compositietechnieken

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege

Practicum

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Posttonale compositietechnieken:
mondelinge evaluatie over een geschreven essay (ca. 12.000 tekens inclusief spaties) over een te kiezen overeengekomen thema.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren en artikels

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Morgan, Robert P. , Strunk's Source Readings in Music History: The Twentieth Century (Revised Edition) (Vol. 7), WW Norton & Company, 1998
- Joseph N. Straus, Introduction to Post-Tonal Theory , Prentice Hall,2004; ISBN-10: 0131898906; ISBN-13: 9780131898905
- Stefan Kostka, Materials and Techniques of Twentieth-Century Music, Prentice Hall, 1998; ISBN-10: 0139240772; ISBN-13: 9780139240775
- Peter Silberman, Post-Tonal Improvisation in the Aural Skills Classroom, Volume 9, Number 2, July 2003 / 2003 Society for Music Theory;
http://www.societymusictheory.org/mto/issues/mto.03.9.2/mto.03.9.2.silberman.html

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

H800-muziek-compositie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.