Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie33122/4141/1819/1/46
Studiegids

Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie

33122/4141/1819/1/46
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
  • klassiek orkest binnen uitvoerende muziek
  • klassiek toets - tokkel binnen uitvoerende muziek
  • klassiek zang binnen uitvoerende muziek
In andere opleidingen:
 • Master of Music als Legal and business aspects of music industry
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gulinck Luc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Juridische en zakelijke aspecten van de muziekindustrie biedt praktisch toepasbare inzichten in de juridische en zakelijke kant van het muzikale bedrijf, teneinde de student een noodzakelijke set reflexen mee te geven die haar of hem in staat moeten stellen om zich te wapenen tegen de wolfijzers en schietgeweren die zich daarin aandienen.
Daartoe worden de activiteiten van het componeren, spelen en opnemen van muziek gerelateerd aan relevante regelgeving, becommentarieerde contractuele sjablonen en inzichten en best practices in diverse deelgebieden van het werkveld.

Omschrijving Inhoud

• Beginselen van het auteursrecht en de naburige rechten (verdiepende analyse): historische inleiding, bronnen van het auteursrecht, situering binnen het domein van de intellectuele eigendom, exclusieve rechten en vergoedingsrechten van auteur, uitvoerende kunstenaar en producent, uitzonderingen op de exclusieve rechten, contractuele vereisten
• Overzicht van de bepalingen inzake auteursrecht en naburige rechten zoals opgenomen in het Belgisch Wetboek van economisch recht
• De Belgische auteurswetgeving in praktijk: analyse van één of meerdere casussen (bijv. Helmut Lotti/Piet Roelen vs. BMG/Ariola)
• Overzicht van de contractuele basismodellen in de muziekindustrie m.b.t. naburige rechten: artiestenovereenkomst, licentieovereenkomst, verkoop- en distributieovereenkomst (verdiepende analyse)
• Studie van een artiestenovereenkomst + toetsing aan de praktijk
• Studie van een uitgaveovereenkomst – situering individueel beheer en collectief beheer via de auteursmaatschappijen – de taken van een muziekuitgever + toetsing aan de praktijk
• Studie van een managementovereenkomst + toetsing aan de praktijk
• Prijszetting van muziek: kosten en baten van een productie (P&L-berekening), constituerende elementen van de groothandelsprijs en de consumentenprijs
• Muziek in film, televisie, commercials en games: de relatie van de componist, uitvoerende kunstenaar en artistiek producer t.o.v. de audiovisuele producent en de regisseur
• Het veranderende distributie- en consumptielandschap: impact van de technologische evoluties op productie, promotie en marketing en muziekbeleving (verdiepende analyse)
• Rol van de artistiek producer, wijze van vergoeding + contractuele modellen
• Sociaal en fiscaal statuut van de kunstenaar (verdiepende analyse)
• Componeren, uitvoeren en optreden in groep: nut en opzet van een band agreement + studie van blauwdruk
• Overzicht van andere relevante juridische noties: registratie woord- en beeldmerk, royalty’s, releasen in eigen beheer, sampling, werken met een independent-promotor.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• weet zich te verplaatsen in een situatie waarin hij moet nadenken over zijn financiële, sociaal-rechtelijke en economische situatie als uitvoerder, componist en/of producer,
• bevraagt zich daarbij over de relatie tussen artistieke opties/vaardigheden en hun juridische omkadering,
• weet zich op grond van de verworven kennis te verdiepen in die vraagstelling,
• doet indien nodig beroep op extern advies en opent zo de weg naar professionalisering en ondernemerschap,
• onderkent het belang om zich geïnformeerd en beslagen in het werkveld te begeven,
• leert contacten aangaan die daarbij relevant kunnen zijn en is in staat te onderhandelen over de organisatorische en contractuele aspecten van de beroepspraktijk.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcolleges
• Cases
• Individuele opdrachten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Schriftelijk examen met deels multiple choice vragen, deels vragen die peilen naar doorzicht en inzicht (verklaring van begrippen en verbanden).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Collegenota’s
• Powerpoint
• Reader
• Stopps David, 2014. How to Make a Living from Music. Geneva: WIPO Publication.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• All You Need to Know About the Music Business (Donald S. Passman, Simon & Schuster, New York, 2015)
• Black Vinyl White Power (Simon Napier-Bell, Ebury Press, London, 2002)
• Capturing Sound: How Technology Has Changed Music (Mark Katz, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 2010)
• Cowboys and Indies: The Epic History of the Record Industry (Gareth Murphy, Serpent’s Tail, London, 2015)
• Creation Stories: Riots, Raves and Running a Label (Alan McGee and Luke Brown, Pan Books, London, 2014)
• Hit Men: Power Brokers and Fast Money inside the Music Business (Fredric Dannen, Vintage Books, New York, 1991)
• Howling at the Moon: Confessions of a Music Mogul in an Age of Excess (Walter Yetnikoff with David Ritz, Abacus, London, 2004)
• How Music Works (David Byrne, McSweeney’s, San Francisco, 2012)
• How Soon Is Now: The Madmen and Mavericks Who Made Independent Music 1975-2005 (Richard King, Faber and Faber, London, 2012)
• Noot voor noot (Bindu De Knock, deLex, Amsterdam, 2015)
• Perfecting Sound Forever: An Aural History of Recorded Music (Greg Milner, Granta Publications, London, 2010)
• Shadowplayers: The Rise and Fall of Factory Records (James Nice, Aurum Press, London, 2010)
• Ta-ra-ra-boom-de-ay: The dodgy business of popular music (Simon Napier-Bell, Unbound, London, 2014)
• The Plain and Simple Guide to Music Publishing (Randall D. Wixen, Hal Leonard Corporation, Milwaukee, 2014)
• 24 Hour Party People: What the Sleeve Notes Never Tell You (Tony Wilson, Channel 4 Books, London, 2002)

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

s115-rechtsfilosofie-en-theorie, s124-intellectuele-rechten, s124-auteursrecht, s141-fiscaal-recht, s143-sociaal-recht, s180-economie, s185-handels-en-industriële-economie, s190-bedrijfsbeleid, auteurs- en nevenrechten, rechtspraak en rechtsleer, contractmodellen in de muziekpraktijk

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.