Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Koordirectie 18534/4141/1819/1/00
Studiegids

Koordirectie 1

8534/4141/1819/1/00
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Gewicht: 6,00
Totale studietijd: 180,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Duijck Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege24,00 uren
Zelfstudie150,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel koordirectie streeft zowel affectieve en psychomotorische doelen na als cognitieve en affectieve. Het is sterk gerelateerd aan 'Solfège, algemene muziekleer en gehoorvorming', Muziekgeschiedenis en heeft een wederzijds ondersteunende relatie met Harmonie en contrapunt. Het ontwikkelt de samenwerkingscompetenties en is ook werkveldgericht.

Omschrijving Inhoud

In Koordirectie verwerft de student de kennis en vaardigheid om een koor te dirigeren. De belangrijkste aspecten die hierbij aan bod komen zijn:

- studie van het koorrepertoire


- analytische studie van koorpartituren in functie de koorrepetitie.


- grondbeginselen van de slagtechniek en de gestiek


- methodiek van het instuderen en repetitietechniek

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Slagen in Bachelor 1

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

Over de verschillende jaren heen verwerft de student volgende competenties:

1. De student een goed ontwikkeld muzikaal gehoor


2. De student bezit een goed muzikaal voorstellingsvermogen en een behoorlijk ontwikkelde technische vaardigheid die hem in staat stellen complexe partituren te ontcijferen, te analyseren en te dirigeren; hij kan composities boordelen en situeren in een ruime historische, culturele en artistieke context


3. De student kan inhouden en opvattingen over een koorwerk communiceren op niveau van zijn doelgroepen


4. De student kan een groep motiveren om mee te werken, een werkplanning maken en groepen leiden en coachen

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege

Toonmomenten, concerten

Omschrijving Begeleiding

Voortgangsgesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Permanente evaluatie

Praktische proef

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: niet mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Vakliteratuur

Partituren ontleenbaar in bibliotheken

Koor

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

h842-muziek-dirigeren

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.