Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Klavier Muziektheorie 129075/4141/1819/1/91
Studiegids

Klavier Muziektheorie 1

29075/4141/1819/1/91
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Vandewalle Daan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Klavier is sterk gerelateerd aan andere opleidingsonderdelen. Het beoogt het verwerven van een behoorlijke speelvaardigheid op een toetsinstrument, en het vermogen om deze vaardigheid in een ruimer veld toe te passen. De discipline is ondersteunend gerelateerd aan de opleidingsonderdelen ‘Begeleidingspraktijk’, 'Harmonie & Contrapunt', ‘Inleiding compositie’, 'Solfège, gehoorvorming en algemene muziektheorie'. Er worden langetermijndoelen nagestreefd. 

Omschrijving Inhoud

Het opleidingsonderdeel 'Klavier' volgt een leerlijn die aansluit bij de voorkennis en het talent van de student. De keuze van het repertoire is erop gericht de technische speelvaardigheid stelselmatig te verhogen. Daarnaast komt een gevarieerde waaier van “oude” en “nieuwe” muziek aan bod die de kennis en het inzicht van de student verdiepen. Aangezien de theoriestudent vaak van dezelfde docent zowel klavier, begeleidingspraktijk, alsook uitdieping harmonie en contrapunt krijgt, komen spontaan vele linken en overlappende opdrachten aan bod. 

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Klavier 3

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student bezit een goed ontwikkeld muzikaal voorstellingsvermogen en technische vaardigheid die hem in staat stellen complexe partituren te ontcijferen

2. Bezit voldoende vaardigheid op een klavierinstrument om partituren te kunnen exploreren  ten behoeve van deelgebieden uit zijn vakpraktijk

3. Kan de verworven kennis en technische vaardigheden creatief en op hoog niveau aanwenden in toepassingen dienstig voor zijn werkveld

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Individueel muziekonderwijs

Begeleid zelfstandig werk

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Praktische proeven

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus

Partituren

Omschrijving Studiekosten

Aanschaffen van partituren (kunnen eventueel ontleend worden in de bibliotheek)

Omschrijving Trefwoorden

h820-muziek-instument, h840-muziek-theorie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.