Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Begeleidingspraktijk Muziektheorie 129082/4141/1819/1/38
Studiegids

Begeleidingspraktijk Muziektheorie 1

29082/4141/1819/1/38
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Van Der Gucht Sandra
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk12,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Klavier & begeleidingspraktijk bestaat uit twee disciplines die sterk aan mekaar gerelateerd zijn. Dit opleidingsonderdeel beoogt enerzijds het verwerven van een behoorlijke speelvaardigheid op een toetsinstrument, anderzijds het vermogen om deze vaardigheid in een ruimer veld toe te passen. Beide disciplines zijn wederzijds ondersteunend gerelateerd aan de opleidingsonderdelen 'Harmonie & Contrapunt'.
Omdat langetermijndoelen nagestreefd worden dient het van bij aanvang van de studie ingevoegd.

Omschrijving Inhoud

- Praktische harmonie: tussendominanten, verminderde septiemakkoorden, gealtereerde akkoorden, gealtereerde wisseldominanten, sequensen, modulaties en figuraties (master 1-2)

- Partimenti: het realiseren van een opgegeven onbecijferde bas, met aandacht voor de stemvoering, motieven, thema’s … Exploreren van vrije toepassingen (master 2)

- Melodie/solfègeles: de student harmoniseert een opgegeven melodie. Het harmonisch geraamte moet theoretisch herkenbaar zijn, de uiteindelijke realisatie wordt bij voorkeur creatief opgevat. De student maakt een zelfstandige begeleiding en zingt zelf mee, ofwel kan de docent de melodie meespelen

- Lezen: oefeningen met oude sleutels. Master 1: twee- en driestemmige opgaven, master 2: vierstemmige opgaven (koralen)

- Basso continuo: er komen becijferde koraalmelodieën, recitatieven en toepassingen uit kamermuziek of koor- en orkestpartituren aan bod

- Transpositie: transponerende instrumenten uit het orkest op de juiste toonhoogte spelen

- Reductie: fragmenten van verschillende stijlperiodes aan het klavier reduceren (vooral orkestscores)

- Koraal: becijferen van tweestemmige opgaven tot een vierstemmige realisatie aan de piano (master 1). Becijferen van een eenstemmige koraalmelodie en tot een vierstemmige realisatie aan de piano. Gebruiken van vertragingen en versieringen (master 2)

- Repertoire van begeleidingen (zie ook melodie/solfègeles): per semester maakt de student 5 liedbegeleidingen. Deze liedbegeleidingen worden verzorgd ingediend. De jury kiest een aantal begeleidingen uit de bundel op het examen.

De leerinhouden worden deels lineair, deels thematisch geordend, al naar gelang de noodwendigheid van het behandelde aspect.

Aanvullende vrije toepassingen zijn mogelijk. Er wordt rekening gehouden met het pianistiek niveau van de student.

De leerstof wordt evenwichtig verdeeld over de twee semesters. Eventuele afwijkende organisatie wordt bij aanvang van het academiejaar meegedeeld.


Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Competenties begeleidingspraktijk bachelor-niveau.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

1. De student bezit een goed ontwikkeld muzikaal voorstellingsvermogen en technische vaardigheid die hem in staat stellen de complexe partituren te ontcijferen

2. Bezit een voldoende vaardigheid op een klavierinstrument om partituren te kunnen exploreren en ten behoeve van deelgebieden uit zijn vakpraktijk

3. Kan de verworven kennis en technische vaardigheden creatief en op hoog niveau aanwenden in toepassingen dienstig voor zijn werkveld

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Individueel muziekonderwijs
Begeleid zelfstandig werk

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Praktische proeven
Studenten muziektheorie hebben een praktische proef in de eerste en tweede semester.
Deze proeven gaan respectievelijk door in de eerste en tweede examenperiode.

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans:wel mogelijk.
Deliberatie-info:voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus
Partituren

Omschrijving Studiekosten

Partituren kunnen ontleend worden in de Bibliotheek

Omschrijving Trefwoorden

h840-muziektheorie; h820-muziek-instrument

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.