Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Akoestiek 1436/4141/1819/1/51
Studiegids

Akoestiek 1

436/4141/1819/1/51
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie / Schriftuur binnen muziektheorie/schriftuur
  • Muziektheorie / Schriftuur Muziekeducatie binnen muziektheorie/schriftuur
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar) of 01.12.2018 (Semester 1) of 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Verberkmoes Geerten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Akoestiek is een zuiver wetenschappelijk vak, gesteund op en onderdeel van de fysica.

Instrumentenbouwers, musici, componisten, producers, geluidstechnici, organisatoren, musicologen en sommige muziektheoretici zijn nu eenmaal aangewezen zijn op trillingsverschijnselen van lucht en datgene wat deze trillingen veroorzaakt.

Het verwerven van een wetenschappelijk inzicht in deze materie en van de mogelijkheid om problemen op te lossen en te voorzien, vormen de doelstellingen van dit opleidingsonderdeel.

Omschrijving Inhoud

• De basisprincipes van geluid
• Geluidsdruk en de decibel
• Geluidmeting, geluidsanalyse en geluidsspectra
• Geluidsuitbreiding
• Geluidswaarneming en -perceptie
• Ruimteakoestiek en nagalmmeting
• Staande golven in relatie tot muziekinstrumenten (snaren, luchtkolommen, staven, platen, membranen)

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• heeft wetenschappelijk inzicht in de akoestiek en kan deze inzichten toepassen in het werkgebied,
• ontwikkelt het vermogen om theoretische kennis voor het artistiek zoekproces in stelling brengen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Toelichting bij oefenopgaven
• Demonstraties en simulaties

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Het examen wordt schriftelijk afgenomen met behulp van een multiple choice systeem waarbij gebruik van een rekenmachine (mits niet gebaseerd op GSM, computer, etc.) is toegestaan. Het is niet toegestaan om lesmateriaal, literatuur, aantekeningen, computers, etc. tijdens het examen te gebruiken.

De eindquotering omvat de volgende onderdelen:
• 60% (= 12/20) wordt bepaald door het schriftelijke examen
• 25% (= 5/20) wordt bepaald door praktijkopdracht "Bouw van een PVC blokfluit"
• 15% (= 3/20) wordt bepaald door praktijkopdracht "Nagalmmeting"


Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Master Handbook of Acoustics - F. Alton Everest & Ken C. Pohlmann - 5th edition - McGraw Hill, 2009
• Artikelen uit de vakliteratuur (worden verstrekt als pdf)

Omschrijving Studiekosten

Aankoop van verplichte literatuur (ca. 30€) en bouwmaterialen (ca.10€).

Omschrijving Trefwoorden

p200-akoestiek

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.