Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Jazz-Harmonie28935/4128/1819/1/78
Studiegids

Jazz-Harmonie

28935/4128/1819/1/78
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Lhoest Leon
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Jazzharmonie is een interessante verbreding van de klassieke harmonie en contrapuntstudie en wordt daarom als keuzeoptie aangeboden aan studenten uit de ‘klassiek’ georiënteerde richtingen.

Omschrijving Inhoud

Jazzharmonie

- Ontwikkeling van swingritmiek
- Principes van improvisatie en de toepassing ervan
- Theorie van toonladders en akkoorden - 4 - stemmige jazzharmonisatie
- Gebruik van 'tensions'
- Akkoordprogressies
- Akkoord - plaatsvervangers - Reharmonisatie

 

Kan niet als keuzevak genomen worden door studenten jazz/pop of muziekproductie

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Zie FOER bijlage volgtijdelijkheidstabellen

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)


1. De student heeft theoretische en praktische basiskennis van de muzikale jazzschriftuur

2. De student kan de harmonische aspecten van een muziekwerk analyseren

3. De student toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen in zijn vakgebieden

4. De student bezit de nodige heuristiek om problemen uit het muziektheoretische domein op te lossen

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcolleges
Begeleid zelfstandig leren

Omschrijving Begeleiding

- individuele lesmomenten

- studievoortgangsgesprekken
- monitoraat

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Praktische proef

Kennis en vaardigheidstoets

Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus, bij cursusdienst te verkrijgen.
Gespecialiseerde literatuur ontleenbaar in bibliotheek.

Omschrijving Studiekosten

Geen

Omschrijving Trefwoorden

h840-muziek-theorie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.