Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Avant-garde en wereldmuziek in Jazz en Pop33034/4128/1819/1/55
Studiegids

Avant-garde en wereldmuziek in Jazz en Pop

33034/4128/1819/1/55
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
 • Master in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Titularis: Keunen Gert
Andere docenten: Goossens Frederik, Rathe Filip, Weyler Maarten
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Dit opleidingsonderdeel wil de muzikale horizon van de jazz- en popstudent verruimen.

Door aandacht te schenken aan experimentele vormen van jazz en pop, en de invloed daarop van en kruisbestuivingen met de klassieke avant-garde, hedendaags klassiek en niet-Westerse muziek, krijgt de student een breder cultuurhistorisch referentiekader.

De student is getuige van een artistieke ontdekkingstocht die inspirerend kan zijn voor zijn eigen artistieke praktijk en krijgt inzicht in hoe eigenzinnige, non-conformistische, avontuurlijke en niet-Westerse muziek tot stand komt, wat de overtuigingen en waarden van de makers ervan zijn, welke functie ze kan hebben, hoe die zich verhoudt tot andere kunstvormen en hoe die muziek in haar eigen context beoordeeld kan worden.
Aan de hand van diverse thema's leert de student een kritische mening formuleren over muziek en kan hij reflecteren over zijn eigen muzikale wereld.

Dit onderdeel bouwt verder op de vakken ‘Popgeschiedenis’ en ‘Jazzgeschiedenis’.

Omschrijving Inhoud

Dit opleidingsonderdeel bevat vier clusters van lessen, die telkens een andere muziekwereld als vertrekpunt hebben.

Pop & Avant-garde:
• Minimalistische en repetitieve muziek uit de klassieke traditie (Reich, Riley, etc) als basis voor rock: sixties avant-garde, progressieve rock, krautrock,
• Rock als erfgenaam van de historische avant-gardebewegingen zoals futurisme en dadaïsme: noise, industriële muziek, postpunk, experimentele new wave,
• Sfeer als compositietool: ambient, postrock, postjazz
• De link tussen elektronische muziek uit de klassieke avant-garde (vroeg-elektronische muziek, tapemuziek, musique concrête) en uit de elektronische dansmuziek (IDM/ electronica/ clicks & cuts/ illbient, sampling)
• Bricolage/ eclecticisme/ postmoderne cross-overs: downtown New York (John Zorn), avant-rock, Frank Zappa, Bill Laswell en andere muzikale einzelgängers
• De relatie tussen popmuziek en andere kunsten (beeldende kunst, fotografie, theater, dans, etc.), zowel de input (pop gebruikt kunst), de output (kunst gebruikt pop) als de cross-overs.

Klassiek & beyond
• De 'klassieke' muziek van 20ste en 21ste eeuw in vogelvlucht
• De invloed van de populaire and (pre-)Jazz idiomen op klassieke muziek en vice versa vanaf de vroege 20ste eeuw

Jazz & beyond:
• De fusies: electrojazz, hiphopjazz
• ECM/ Nordic jazz en de invloed van volksmuziek
• Cross-overs: van John Zorn tot Stuff
• Van jazz naar theater, dans en film
• Eurojazz en avant-garde

Wereldmuziek in Jazz & Pop:
• Vertrekpunt vormt de ontstaansgeschiedenis en popularisering van jazz en pop, beide een typevoorbeeld van blending tussen verschillende genres uit de wereldmuziek.
• Verder wordt aandacht besteed aan ‘klassieke voorbeelden’ zoals Indische invloeden bij The Beatles en John McLaughlin (Shakti), over new age invloeden met het aanwenden van Tibetaanse en Navayo muziek, het inzetten van Gnawa en Balinese Ankloeng instrumenten in allerlei zettingen en tenslotte staan we stil bij 'hybride voorbeelden' uit Scandinavië, de Balkan en het Midden-Oosten. Kortom, de hele wereld komt aan bod.
• Melodische, ritmische, harmonische en muziektheoretische aspecten van deze muziek worden besproken, en, tezamen met de studie van het specifieke instrumentarium, biedt dit alles achtergrondinformatie voor een grondige analyse van enkele typische toepassingen in jazz & pop.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• kan verschillende vormen en circuits van experiment in de muziekgeschiedenis illustreren en duiden,
• kan muzikaal experiment in de klassieke muziek, jazz, wereldmuziek en pop via gemeenschappelijke thema’s en uitgangspunten aan elkaar verbinden,
• kan reflecteren over non-conformistische muziek en daarover een stelling innemen en verdedigen,
• heeft inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan de eigen uitvoeringen getoetst worden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De student brengt een presentatie (van ca. 15’) die — na desgevallende bevraging — wordt beoordeeld door een jury bestaande uit de docenten.

In deze presentatie (in vrije vorm en over een specifiek zelfgekozen thema, gerelateerd aan het opleidingsonderdeel) toont de student dat de in de cursus gecommuniceerde kennis werd geassimileerd en op een persoonlijke manier werd verwerkt.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Reader met diverse teksten
• Keunen, Gert, 2016. Een eeuw popmuziek- van crooners tot dubstep. Lannoo, Tielt.
• Collegenota’s

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Bergman Billy & Horn Richard, 1985. Experimental Pop – Frontiers of the Rock Era, Dorset, Blandford Press.
• Holmes Thom, 2002. Electronic and Experimental Music, New York, Routledge
• Lesage Dieter, 1993. Het lijk van de componist – over John Zorn, Leuven, Klapstuk
• Keunen Gert, 2000. Fuck Dance, Let’s Art – Modernisme en experiment in de elektronische dansmuziek (bijdrage in Dietsche Warande & Belfort, themanummer ‘Popmodernisme’, Leuven)
• Keunen Gert & Keunen Bart, 1996. Stadsnomaden In Downtown New York, in: Een alledaagse Passie, Rudi Laermans/ René Boomkens (red.), uitgeverij De Balie, Amsterdam.
• Griffiths Paul, 1986. Moderne muziek – Van Debussy tot Boulez. Utrecht, Het Spectrum
• Miller Paul (ed.), 2008. Unbound Sound – Sampling digital music and culture. Cambridge, The Mit Press.
• Bohlman, Philip V. & Plastino, Goffredo, 2016. Jazz Worlds/World Jazz. Chicago: University of Chicago Press – Studies in Ethnomusicology
• Gridley, Mark C. 2007. Concise Guide to Jazz. New York: Pearson
• Hasse, John E. & Lathrop, 2012. Tad. Discover Jazz. New York: Pearson
• Jones, Leroi (Baraka, Amiri). 2002. Blues People: Negro Music in White America, New York: Harper Perennia
• Miller, Terry E. 2017. World Music: A Global Journey. New York: Routledge
• Moore, Allan F. 2012. Song Means: Analysing and Interpreting Recorded Popular Song. Farnham: Ashgate
• Stuessy, Joe & Lipscomb ,Scott. 2013. Rock and Roll. Its History and Stylistic Development. New York: Pearson
• Wade, Bonnie C. 2004. Thinking Musically: Experiencing Music, Expressing Culture (Global Music Series). Oxford University Press
• Wadhams, Wayne. 2003. Inside the Hits. Boston: Berklee Press Publications
• Nyman, Michael. 1974. Experimental Music: Cage and Beyond. Cambridge University Press

Omschrijving Studiekosten

Geen.

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.