Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Jazzgeschiedenis33049/4128/1819/1/80
Studiegids

Jazzgeschiedenis

33049/4128/1819/1/80
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek
  Afstudeerrichting:
  • scheppende muziek
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziekproductie binnen scheppende muziek
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Goossens Frederik
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk
Hoorcollege36,00 uren
Werkcollege
Zelfstudie54,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Jazzgeschiedenis is gerelateerd aan verscheidene theoretische opleidingsonderdelen en opleidingsonderdelen met betrekking tot de uitvoeringspraxis.
Daarom hoort dit opleidingsonderdeel in een vroeg stadium van het curriculum.

De student:
• verwerft een historisch inzicht in de ontstaansgeschiedenis van jazz in de V.S. vanaf de tweede helft van de 19de eeuw, van underground tot mainstream in de loop van de 20ste eeuw tot aan hedendaagse stromingen binnen het genre,
• ontwikkelt zijn muzikaal gehoor en voorstellingsvermogen door gerichte luister- en kijkvoorbeelden,
• leert de beluisterde en bestudeerde muziek te plaatsen in een muziekhistorische context door inzicht te verwerven in de esthetische en theoretische kenmerken.

Omschrijving Inhoud

De student verwerft basis encyclopedische kennis van de jazzgeschiedenis; stijlen, genres en technieken, alsook van de belangrijkste stijlfiguren (begeleiding en solo’s) en kan deze situeren naast parallelle cultuurstromingen in andere disciplines. De student heeft bovendien een inzicht in de causale verbanden die al deze elementen vanuit hun historische context samenbrengen. De leerstof is lineair geordend.

Onderwerpen:
• 1) Pre-jazz (ragtime, vaudeville, minstrel, blues) ( ca. 1875-1915)
• 2) Vroege jazz (New Orleans jazz) ( 1910-1927)
• 3) Swing (1928-1945)
• 4) Bebop (1945-1953)
• 5) Cool Jazz/West Coast Jazz (1949-1958)
• 6) Hard bop (1954-1965)
• 7) Soul jazz (1957-1959)
• 8) Modale jazz (1958-1964)
• 9) Third-stream jazz (1957-1963)
• 10) Free jazz (1959-1974)
• 11) Fusion en jazz-rock (1969-1979)
• 12) Neo-stijlen (Neo-traditionalisme) - Postmodernisme (1980-...)

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geen specifieke begincompetenties vereist.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student:
• kan muziek behoorlijk in een historische, maatschappelijke en culturele context plaatsen,
• heeft een goed inzicht in de muziekesthetische en muziektheoretische kenmerken van de verschillende stijlperiodes betreffende de jazz,
• bezit een goede kennis van het jazzrepertoire en kan nieuw repertoire onderzoekend, experimenterend en beschouwend benaderen,
• heeft behoorlijk inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen, waaraan de eigen uitvoeringen getoetst worden,
• heeft goed inzicht in de ruime artistieke context en opvattingen,
• kan theoretische kennis voor het artistiek zoekproces goed in stelling brengen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcollege
• Cases
• Presentaties van studenten
• Groepsdiscussies

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Mogelijkheid tot individueel gesprek, na afspraak met de docent.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Dit opleidingsonderdeel wordt geëvalueerd door middel van een mondeling examen.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Collegenota's
• Syllabus jazzgeschiedenis
• Luisterlijsten van opgenomen muziek, partituren, literatuur, website, slides

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Feather, L, Gitler, I., 1999/2007, The Biographical Encyclopedia of Jazz. Oxford University Press, VS
• Gioia, T., 2011, The History of Jazz. Oxford University Press, VS
• Gridley M., 2009, “Jazz Styles”, Pearson Education, Upper Saddle River, VS
• Kernfeld B. (Ed.), 1991, “The New Grove® Dictionary of Jazz”, Volume One A – K, MacmillanPress Limited London – Grove’s Dictionaries of Music Inc. New York, VS
• Kernfeld B. (Ed.), 1991, “The New Grove® Dictionary of Jazz”, Volume One L – Z, MacmillanPress Limited London – Grove’s Dictionaries of Music Inc. New York, VS
• Shipton, A., 2007, A New History of Jazz, Continuum New York-London

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.