Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Conservatorium concerten 2018-201935113/4128/1819/1/28
Studiegids

Conservatorium concerten 2018-2019

35113/4128/1819/1/28
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
  • Bachelor in de muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Huisman Lukas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk24,00 uren
Hoorcollege
Werkcollege
Zelfstudie66,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Het opleidingsonderdeel Conservatoriumconcerten heeft als doel een kritische ingesteldheid aan te wakkeren bij de student ten aanzien van live concerten.
De student is in staat om kritisch te reflecteren over een muzikale voorstelling, een eigen genuanceerde mening te formuleren en dit alles te kaderen binnen een bredere context die van sociologische, filosofische, cultuurhistorische, wetenschappelijke… aard kan zijn.

Omschrijving Inhoud

Het bijwonen van concerten deel uitmakend van de programmatie van MIRY Concertzaal en Jazz Lab.
Het schrijven van kritische en gefundeerde teksten naar aanleiding van de bijgewoonde concerten.
De teksten dienen verschillende vormen aan te nemen zoals: recensie, interview, essay…

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Studenten uit diverse afstudeerrichtingen kunnen dit opleidingsonderdeel volgen.
Elke student mag en kan vanuit zijn eigen achtergrond en specifieke domein van expertise reflecteren over de bijgewoonde concerten.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

• Kritische ingesteldheid: de student is in staat om op kritische en genuanceerde wijze een voorstelling te analyseren alsook te becommentariëren
• Formuleervaardigheid: de student is in staat om een persoonlijke visie, analyse, kritiek op een heldere en correcte wijze te formuleren en dit via diverse literaire genres zoals essay, interview, recensie…
• Zelfstandig werken: de student is in staat om op zelfstandige wijze persoonlijke en diepgaande analyses te maken.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• De student woont vijf concerten bij, opgenomen in de officiële programmatie van MIRY Concertzaal of Jazz Lab.
• Per concert schrijft de student een tekst van minimaal 8.000 en maximaal 10.000 karakters (inclusief spaties)
• Minstens 3 van de 5 teksten zijn geschreven in en over een verschillend genre (Jazz, Klassiek, Hedendaags...; interview, essay, recensie…)

Omschrijving Begeleiding

De studenten worden op individuele basis begeleid door de coördinator.
Contacturen worden gecommuniceerd bij aanvang van het academiejaar.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

De teksten worden gequoteerd op basis van inhoud, vorm en taalgebruik.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Bijwonen van concerten.

Omschrijving Studiekosten

Geen kosten (concerten in de officiële programmatie van MIRY Concertzaal en Jazz Lab zijn gratis voor studenten)

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.