Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Orkestratie29054/4128/1819/1/50
Studiegids

Orkestratie

29054/4128/1819/1/50
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • muziektheorie/schriftuur
  • scheppende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen scheppende muziek
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Orkestratie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 01.12.2018 (Academiejaar)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Docenten: Janssens Daan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege6,00 uren
Werkcollege6,00 uren
Zelfstudie72,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Orkestratie is een ondersteunend opleidingsonderdeel voor compositie, directie en aanverwante disciplines.

Omschrijving Inhoud

Aan de hand van gerichte voorbeelden uit de 19de, 20ste en 21ste eeuw worden specifieke compositorische beslissingen inzake orkestratie en/of instrumentatie geanalyseerd.
Aan de hand van werken van o.a. Maurice Ravel, György Kurtag, Luc Brewaeys (...) wordt geanalyseerd hoe een componist op basis van een kleinere bezetting (pianowerk, compositie voor strijkkwartet, een ensemblewerk...) een orkestrale compositie realiseert.

De verworven kennis wordt vervolgens toegepast in gerichte oefeningen:
• De student realiseert 2 tot 3 korte orkestrale composities of fragmenten, gebaseerd op eigen kamermuzikale composities of op werken van andere componisten.

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor Instrumentatie.

Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• heeft een ontwikkeld muzikaal gehoor en muzikaal voorstellingsvermogen,
• bezit een behoorlijke technische vaardigheid die hem in staat stellen met complexe orkestpartituren om te gaan,
• heeft een gedegen kennis van discipline-gebonden technologieën,
• kan op een adequate manier schrijven voor combinaties met orkestrale groepen en solo-secties,
• kan verworven technische vaardigheden creatief aanwenden in toepassingen dienstig voor zijn werkveld,
• toont ambitie om zich verder en steeds diepgaander te bekwamen in zijn vakgebieden.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• Hoorcolleges
• Werkcolleges
• Oefeningen
• Individuele opdrachten

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Syllabus met tekstmateriaal en partituurvoorbeelden.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

• Adler, S. (1989) The Study Of the Orchestra, W.W. Norton and Company, New York
• Smith Brindle, R. (1970) Contemporary Percussion, Oxford University Press, New York
• Read, G. (1997), Music Notation, Paplinger Publiching Company, New York
• Mayer, H. (1986) Moderne notaties in de muziek, Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht/ Amsterdam.

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

h800-muziek-compositie
Muziek - theorie

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

geslaagd voor Instrumentatie.