Hogeschool Gent
Geraard de Duivelstraat 5 - 9000 Gent
Tel: 09 243 33 33 - E-mail: info@hogent.be
Website: www.hogent.be
Muziektechnologie27242/4128/1819/1/37
Studiegids

Muziektechnologie

27242/4128/1819/1/37
Academiejaar 2018-19
Komt voor in:
 • Bachelor in de muziek, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • uitvoerende muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Jazz binnen uitvoerende muziek
  • Pop binnen uitvoerende muziek
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Gewicht: 3,00
Totale studietijd: 90,00 uren
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2019 (Semester 2)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Senne Guns
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Omschrijving Onderwijsorganisatie (lijst)

Onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten
Begeleid zelfstandig/extern werk6,00 uren
Hoorcollege12,00 uren
Werkcollege12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Omschrijving Doelstellingen

Muziektechnologie is een algemeen opleidingsonderdeel dat als doel heeft alle studenten op een gelijkwaardige manier te leren werken met computers en (basis) praktische muzieksoftware.
Het is congruent met zowel praktijkvakken als Instrument, Kamermuziek, Band etc. als met theorievakken.
De student Uitvoerende Muziek leert hier op een eenvoudige manier de computer als tool te gebruiken om muziek vast te leggen (opnamesoftware) en te noteren (notatiesoftware).
De student leert om op een zelfstandige manier kritisch om te gaan met informatica (gebruik software, hardware) en te reflecteren over de eigen oefenpraktijk.
Er wordt ten allen tijd gefocust op gratis en open-source software om de instap-drempel voor iedereen zo laag mogelijk te houden.
Dit opleidingsonderdeel heeft als uiteindelijk de computer met bijbehorende software tot verlengstuk te maken van het creatieve en uitvoerende muzikale werkproces.

Omschrijving Inhoud

• Introductie tot computers en hun basis-principes : CPU/RAM/ROM/SSD/Flash/…
• Introductie tot audio op computers: de signal flow van analoog naar digitaal en terug, audio vs MIDI, verschillende drivers zowel op Windows als OSX (Core Audio, ASIO)
• Twee (gratis) opnamesoftwarepaketten worden besproken: Reaper (Windows/OSX) en Garageband (OSX). In beide programma’s wordt de basis aangeleerd om tot een opname en uiteindelijke “mix” te komen:
- Navigatie in het programma
- Tracks aanmaken
- Opname/monitoring/latency
- Eenvoudige bewerkingstools
- Opname van software/midi instrumenten en bewerkingstools
- Summiere bespreking van EQ/Reverb en effecten
- Mixing/panning/metering
- Bounce/render van een uiteindelijke mp3/wav
• Het volledig gratis en open source notatieprogramma MuseScore wordt aangeleerd als muziek-notatieprogramma. Mede aan de hand van duidelijke online-tutorials en coaching/beantwoorden van vragen in de les worden volgende punten aangehaald
- Nootinvoer (+ gebruik van shortcuts!)
- Akkoordsymbolen
- Tekst/Lyrics
- “Speciale” notaties (slashes/ritmische notaties…)
- Layout/Opmaak
- Creëren van een .pdf

Omschrijving Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef Uitvoerende Muziek — Klassiek of geslaagd zijn voor de toelatingsproef Uitvoerende Muziek — Jazz/Pop.Omschrijving Eindcompetenties (tekst)

De student
• kan de computer en basis-muzieksoftware vlot gebruiken als een hulpstuk binnen zijn werkproces
• kan de opgedane kennis verplaatsen en toepassen in andere (muziek)software
• kan gebruik maken van het internet om zelfstandig extra informatie op te zoeken en bepaalde problemen (aan de hand van fora en tutorials) op te lossen.

Omschrijving Onderwijsorganisatie (tekst)

• hoorcolleges
• werkcolleges
• oefensessies (op zelfstandige basis)
• informeel leren via externe opnames
• groepsdiscussies

Algemeen: de hoor –en werkcolleges worden op vooraf gecommuniceerde tijdstippen gespreid georganiseerd gedurende het eerste semester in kleinere groepen van 8 à 10 studenten.

Omschrijving Begeleiding

Studievoortgangsgesprekken met optie-coördinator(en) en studiebegeleider(s) tijdens de spreekuren.
Op aanvraag groepsmatige en/of individuele coaching.

Omschrijving Evaluatie (tekst)

Praktische eindopdracht (gecommuniceerd bij aanvang van het academiejaar).
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.

Omschrijving Studiematerialen (tekst): Verplicht

Computer/Laptop

Omschrijving Studiekosten

Geen extra kosten.

Omschrijving Trefwoorden

- h840-muziek – theorie
- Onderzoek in de kunsten

Omschrijving Volgtijdelijkheid (VT)

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.